Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210622
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/112 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>13 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 85 13 05 2008 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Extraction of characteristic points from radar image</TitleText> A01 Tomasz Praczyk Akademia Marynarki Wojennej, Instytut Morskich Systemów Radioelektronicznych 81-103 Gdynia, ul. Śmidowicza 69, tel. 058 626 27 03 01 eng