Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20240519
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/110 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>13 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 85 13 05 2008 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>European Network for Maritime Surveillance. General outline</TitleText> A01 Józef Urbański Akademia Marynarki Wojennej, Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej 81-103 Gdynia, ul. Śmidowicza 69, tel. 058 626 26 49 A01 Wacław Morgaś Akademia Marynarki Wojennej, Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej 81-103 Gdynia, ul. Śmidowicza 69, tel. 058 626 26 49 A01 Mariusz Mięsikowski Akademia Marynarki Wojennej, Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej 81-103 Gdynia, ul. Śmidowicza 69, tel. 058 626 26 49 01 eng