English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Abramek, Karol Franciszek
Affiliation Politechnika Szczecińska, Wydział Mechaniczny Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych al. Piastów 19, 70-310 Szczecin
E-mail karol.abramek@zut.edu.pl
ISSN printed 1733-8670
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/960
Abstract In the abstract the results of studies are presented for limit values of intensity of gas blows-by through the crankcase of a piston combustion engine with spontaneous ignition in the starting phase. Attention is drawn to the fact that determining the blow magnitude during start-up is of a particular value concerning the state of the piston – ring – cylin-der system.
Pages 11-16
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Keywords crankcase
Keywords blow-by
Keywords combustion engine
Title Determination of Limit Intensity of Blows-by During a Start-up
References
  1. Abramek K. F., Liczba pierścieni a zjawisko przedmuchów gazów do skrzyni korbowej, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, nr 1(73), 2004, s. 11 – 19.
  2. Abramek K. F., Wykorzystanie pomiarów natężenia przedmuchów gazów podczas rozruchu silnika do oceny stanu technicznego węzła tłok – pierście-nie – cylinder, Materiały Sympozjum: Rozruch Silników Spalinowych, Wy-dawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2000, s. 11 – 15.
  3. Abramek K. F., Mysłowski J., Ocena stanu zużycia układu TPC na podsta-wie pomiarów przedmuchów dla prędkości rozruchu, Zeszyt Naukowy nr 6: Eksploatacja Silników Spalinowych, Wydawnictwo Katedry Eksploatacji Pojazdów Samochodowych Politechniki Szczecińskiej. Szczecin 2002, s. 7 – 12.
ISSN on-line 2392-0378
Funding No data
Figures 2
Tables 0
Published 2005-03-10
Accepted 2005-02-13
Recieved 2005-01-19


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds