English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Abramek, Karol Franciszek
Affiliation Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych 70-310 Szczecin, al. Piastów 19 tel. (091) 449 40 77, fax. (091) 449 48 20
E-mail karol.abramek@zut.edu.pl
ISSN printed 1733-8670
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/885
Abstract This paper discusses the results of tests on the effect of compression ratio changes on engine start-up properties, the mean pressure of the compression stroke end and on the temperature of the compressed charge for the tested one cylinder SB-3.1 engine. The measurements were carried out at the ambient temperature 285 K.
Pages 11-19
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Keywords compression ratio
Keywords piston combustion engine,
Keywords start-up properties
Title Change of the Compression Ratio and its Effect on the Start-up Properties of Compression-Ignition Engines
Type Original scientific article
References
  1. Abramek K. F., Effect of scavenging of gases to crankcase on actual com-pression ratio during start-up, Problems of Applied Mechanics Internation-al Scientific Journal. Georgian Committee of The International Federation For The Promotion of Mechanism And Machine Science. Tbilisi. Nr 2(19)/2005, s. 29 – 33.
  2. Abramek K. F., Wpływ prędkości obrotowej na właściwości rozruchowe sil-ników z zapłonem samoczynnym, Materiały V Międzynarodowej Konferen-cji Naukowo-Technicznej nt. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa. Komi-sja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie. Lublin – Odessa 2005, Tom VIII, s. 5 – 11.
  3. Abramek K. F., Wpływ zmiany geometrycznego stopnia sprężania na zjawi-sko przedmuchów gazów do skrzyni korbowej, Zeszyty Naukowe nr 68 Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Obsługiwanie Maszyn i Urządzeń Okrętowych”, Szczecin 2003, s. 11 – 18.
  4. Mysłowski J., Doładowanie bezsprężarkowe silników z zapłonem samo-czynnym, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995, s. 117.
  5. Mysłowski J., Rozruch silników samochodowych z zapłonem samoczynnym, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996, s. 108.
ISSN on-line 2392-0378
Funding No data
Figures 6
Tables 1
Published 2006-06-10
Accepted 2006-05-15
Recieved 2006-04-11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds