English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Adamkiewicz, Andrzej
Affiliation Maritime University of Szczecin, Faculty of Mechanical Engineering Diagnostics and Machine Repairs Department 70-205 Szczecin, ul. Podgórna 51/53
E-mail a.adamkiewicz@am.szczecin.pl
Author Fydrych, Janusz
Affiliation EUROAFRICA Services Limited, Dept. in Poland 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4 Szczecinie, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail fydjan@plusnet.pl
ISSN printed 1733-8670
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/557
Abstract Searching for a safe ship, this paper presents operational strategies which are used for ship power system maintenance, conditions for their realization have been shown. The procedure of risk analysis has been decomposed and its stages have been discussed. Methods of risk evaluation and methods of ship power system threat identification have been analyzed. The choice of risk evaluation method has been made for the management of maintenance of elements of the system taking into account good maritime practice, ICM code, regulations of classification societies and international maritime organizations. Studies on possibilities of extending operational time of the engine from the main power system using risk analysis with the Expert Method have been presented. On the basis of the results of studies, applicability of the Expert Method for risk analysis on ships has been shown.
Pages 5-12
Publisher Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Keywords technical risk
Keywords sea-going vessel
Keywords power system
Keywords maintenance strategy
Title Application of risk analysis in maintenance of ship power system elements
Type Review article
References
 1. ADAMKIEWICZ A., BURNOS A.: Influence of maintenance strategies on the reliability of gas turbines in power systems of floating production, storage and offloading units (FPSO). 28th International Scientific Conference DIAGO®
 2. Technical diagnostics of machines and Manufacturing equipment. Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Asociace Technických Diagnostiků České Republiky, o.s., CD, Ostrava, Rožnov pod Radhoštěm, 27–
 3. January 2009.
 4. ADAMKIEWICZ A., BURNOS A.: Utrzymanie turbinowych silników spalinowych na jednostkach typu FPSO. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 178 A, 2009, 9–20.
 5. PN-ICE 60 300-3-9:1999: Analiza ryzyka w obiektach technicznych.
 6. RAMĘDA H.: Zarządzanie bezpieczeństwem statku. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Techniki Morskiej, Szczecin 2009.
 7. Raport techniczny Nr RT – 95/T – 01 Niezawodność okrętowych siłowni spalinowych – sformułowanie problemu i propozycja jego rozwiązania. Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk 1995.
 8. SZOPA T.: Niezawodność i bezpieczeństwo. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
 9. TRZESZCZYŃSKI J. i inni: Analiza ryzyka jako wsparcie utrzymania stanu technicznego urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni. Energetyka, czerwiec 2012, www. energetyka.eu, 23–29.
 10. MODARRES M. i inni: Reliability engineering and risk analysis. Marcel Dekker. New York 1999.
 11. ŻÓŁTOWSKI B.: Diagnostyka maszyn. Wydawnictwo Uczelniane Akademii-Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1996.
 12. GIRLTER J.: Diagnostyka jako warunek sterowania eksploatacją okrętowych silników spalinowych. Wyższa Szkoła Morska, Szczecin 1997.
 13. LEWITOWICZ J.: Podstawy eksploatacji statków powietrznych – Systemy eksploatacji statków powietrznych. Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2006.
 14. MOBLEY R. i inni: Maintenance Engineering Handbook. Seventh Edition, The McGraw-Hill Companies, 2008.
 15. RUSIN A.: Awaryjność, niezawodność i ryzyko techniczne w energetyce cieplnej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
 16. New Sulzer Diesel Operation Manual – Diesel Engines ZAL40S.
 17. CIEŚLAK M.: Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowania. Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 18. Maintenance Reminder System. Program monitorujący eksploatację jednostki badanej. Program autorski EUROAFRICA Shipping Lines Ltd.
 19. NAZARKO P.: Ocena stanu konstrukcji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2009. Other
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 2
Tables 1
Published 2013-12-10
Accepted 2013-11-07
Recieved 2013-10-09


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds