English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Dylewski, Robert
Affiliation University of Zielona Góra, Faculty of Mathematics, Computer Science and Econometrics
E-mail R.Dylewski@wmie.uz.zgora.pl
Author Adamczyk, Janusz
Affiliation University of Zielona Góra,Faculty of Economics and Management 65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
E-mail J.Adamczyk@wez.uz.zgora.pl
Author Zarębska, Joanna
Affiliation University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management 65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
E-mail J.Zarebska@wez.uz.zgora.pl
ISSN printed 1733-8670
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/380
Abstract The article proposes the manner of determining ecological benefits, which result from thermo insulation of the external walls of the building. In order to assign environment load the technique of life cycle assessment LCA was used, including the division into three damage categories: human health, ecosystem quality and raw materials. The production of thermo insulating materials causes the increase of the environment load, but in the thermal phase of the building usage the negative impact on the environment is reduced due to the reduction of energy demand necessary to heat. A few dozen of thermo insulation variants were examined, depending on the kind of wall, heat source and thermo insulating material. For all cases the analyzed investment turned out to be cost effective in terms of ecological aspects. In each damage category the reduction of the environment load was obtained. The ecological payback period was obtained within 0–5 years
Pages 67–72
Publisher Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Keywords energy saving
Keywords life cycle assessment
Keywords ecological benefits
Keywords thermo insulation
Title Environmental benefits resulting from the reduction of heating energy demand in buildings
Type Original scientific article
References
 1. Główny Urząd Statystyczny: Efektywność wykorzystania energii w latach 1997–2007. Warszawa 2009.
 2. ŻMIJEWSKI K., SOKOŁOWSKI M.M.: Efektywnie o energetyce (cz. 1). Analiza zapisów Mapy Drogowej Efektywności. Energia i Budynek, 2010, 07 (38), 12–15.
 3. DYLEWSKI R., ADAMCZYK J.: Management of Thermal Energy in Buildings by Selecting Heat Sources and Choosing the Optimal Thermal-insulation Thickness. Management, 2008, 12 (1), 255–266.
 4. DYLEWSKI R., ADAMCZYK J.: Economic and environmental benefits of thermal insulation of building external walls. Building and Environment, 2011, 46 (12), 2615–2623.
 5. DYLEWSKI R., ADAMCZYK J.: Efektywność ekologiczna wykorzystania wełny celulozowej z recyklingu. Monografia: Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych, 2011, 97–105.
 6. SPRINGER M., ADAMCZYK J.: Analiza środowiskowa tynku termoizolacyjnego Thermopor. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, 2010, 5, 178–181.
 7. Informator budowlany (www.informatorbudowlany.pl).
 8. GIKAS A., KEENAN R.: Statistical aspects of the energy economy in 2004. Eurostat, Environment and Energy 5, 2006.
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2008 nr 201, poz. 1238 z póź. zm.
 10. LASKOWSKI L.: Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
 11. DYLEWSKI R., ADAMCZYK J.: Ecological indicators of construction investment. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie – Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 2011, 27 (99), 47–51.
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 2
Tables 8
Published 2012-09-10
Accepted 2012-08-07
Recieved 2012-07-12


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds