English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Dylewski, Robert
Affiliation University of Zielona Góra, Faculty of Mathematics, Computer Science and Econometrics Faculty of Economics and Management Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydział Ekonomii i Zarządzania 65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
E-mail R.Dylewski@wmie.uz.zgora.pl
Author Adamczyk, Janusz
Affiliation University of Zielona Góra, Faculty of Mathematics, Computer Science and Econometrics Faculty of Economics and Management Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydział Ekonomii i Zarządzania 65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
E-mail J.Adamczyk@wez.uz.zgora.pl
ISSN printed 1733-8670
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/329
Abstract In Polish conditions, one of the types of investments which bring financial benefits for the investor and also reduce the load of the environment is thermal insulation. This article shows how to make an evaluation of sample of investment, which is the thermal insulation of the exterior boundary walls, from the financial side. Indicators to assess the investment in ecological terms, using life cycle assessment LCA are also proposed. An analysis of different options depending on the thermal insulation was made. Analysis includes: properties of the exterior boundary walls against thermal insulation, the type of thermal insulation and type of heat source in the building
Pages 47–51
Publisher Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Keywords environmental and economic evaluation
Keywords LCA
Keywords thermal insulation
Title Ecological indicators of construction investment
Type Original scientific article
References
 1. Dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końco-wego wykorzystania energii i usług energetycznych. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
 2. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycz-nej 2007. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 3. KWIATKOWSKI J., RUCIŃSKA J., WISZNIEWSKI A.: Analiza dostosowania różnych budynków do standardu budynku energooszczędnego. Energia i Budynek 09(40), 2010, 6–12.
 4. ŻMIJEWSKI K., SOKOŁOWSKI M.M.: Efektywnie o energety-ce (cz. 1). Energia i Budynek 07(38), 2010, 12–15.
 5. PODGÓRSKA M., KLIMKOWSKA J.: Matematyka finansowa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 6. DYLEWSKI R, ADAMCZYK J.: Management of Thermal Energy in Buildings by Selecting Heat Sources and Choos-ing the Optimal Thermal-insulation Thickness. Manage-ment 12(1), 2008, 255–266.
 7. DYLEWSKI R., ADAMCZYK J.: Ocena korzyści termoizolacji. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 723(4), 2010, 142–152.
 8. GIKAS A, KEENAN R.: Statistical aspects of the energy economy in 2004. Eurostat. Environment and Energy 5, 2006.
 9. LASKOWSKI P, OKOŁOWSKA A.: Ciepło na przyszłość. Ma-teriały na dom energooszczędny. Murator 2, 2010, 85–91.
 10. www.icmarket.pl (Imarket – materiały budowlane).
 11. LASKOWSKI L.: Ochrona cieplna i charakterystyka energe-tyczna budynku. Of. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 0
Tables 6
Published 2011-09-10
Accepted 2011-08-10
Recieved 2011-07-06


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds