English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Świeboda, Halina
Affiliation National Defense University Akademia Obrony Narodowej 00-910 Warszawa, al. Gen. A. Chruściela 103
E-mail h.swieboda@aon.edu.pl
ISSN printed 1733-8670
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/266
Abstract The article presents the factors affecting labor security in terms of the quality of life. Author’s own study results were presented, over the perception of changes at work, occurring as a result of the emergence of information society as well as their effects on labor security and the quality of life
Pages 129–134
Publisher Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Keywords employment structure
Keywords flexible labor market
Keywords labor security
Title Labor security as a life quality factor
Type Original scientific article
References
 1. STAŃCZYK J.: Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1996, 26.
 2. SIENKIEWICZ P., ŚWIEBODA H.: Percepcja zagrożeń bezpie-czeństwa w społeczeństwie ryzyka. AON, Warszawa 2009.
 3. BECK U.: Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowo-czesności. SCHOLAR, Warszawa 2004.
 4. SIENKIEWICZ P., ŚWIEBODA H.: Społeczna percepcja zagro-żeń bezpieczeństwa obywateli w warunkach GSI. AON, Warszawa 2009.
 5. SIENKIEWICZ P. (ed.): Bezpieczeństwo obywateli RP jako czynnik jakości życia. AON, Warszawa 2009, 17.
 6. CASTELLS M.: Społeczeństwo sieci. PWN, Warszawa 2009, 204.
 7. Raport Polska 2030, Wyd. Biuro Analiz Strategicznych Premiera, Warszawa 2009.
 8. LUBACZ J. (ed.): Polska droga do społeczeństwa informa-cyjnego. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.
 9. CZAPIŃSKI J., PANEK T.: Diagnoza społeczna. Warunki życia Polaków. Rada Monitoringu Społecznego. Warszawa 2007, 154–159.
 10. SIENKIEWICZ P.: Wolność czy bezpieczeństwo. Wyd. Uni-wersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 11. National Labor Inspectorate. PIP, Warsaw 2008.
 12. SIENKIEWICZ P., ŚWIEBODA H.: Analiza systemowa jakości życia w społeczeństwie informacyjnym. BOS’06 IBSPAN, Warszawa 2006.
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 4
Tables 3
Published 2010-12-20
Accepted 2010-11-25
Recieved 2010-10-27


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds