English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Pilawski, Tadeusz
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2426
Abstract Zwiększająca się z roku na rok pula nawozów mineralnych dostarczanych przez przemysł naszemu rolnictwu oraz wzrost mechanizacji rolnictwa, doprowadziły do wzrostu plonów czterech podstawowych zbóż z 19,2 q/ha w roku 1965 do 21,6 q/ha w roku 1969. W latach 1970 -85 przewidywany jest dalszy wzrost plonów do 27,5 q/ha. Z punktu widzenia potrzeb gospodarki narodowej, narasta więc bardzo ważny problem zwiększenia pojemności magazynowych w celu należytego zabezpieczenia i przechowywania dostarczanych przez rolnictwo mas ziarna. Obecne zaplecze magazynowe nie jest wystarczające dla masy zbóż wymagającej odpowiedniego przechowywania. Zwiększenie produkcji w najbliższych 15 latach będzie wymagać znacznych powierzchni magazynowych, a planowana budowa nowych magazynów nie pokryje całkowicie deficytu. Jednym ze środków poprawy tej sytuacji może być zwiększenie pojemności magazynowych przez przystosowanie statków wycofanych z eksploatacji morskiej na zbożowe magazyny pływające w portach Szczecin, Gdańsk, Gdynia i Kołobrzeg.
Pages 1-126
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Studia nad składowaniem ziarna pszenicy w magazynach pływających
Type Original scientific article
Language Polish
Funding No data
Figures 27
Tables 23
Published 1973-01-01
Accepted 1972-12-01
Recieved 1972-10-29


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds