English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Łapko, Aleksandra
Affiliation Maritime University of Szczecin, Faculty of Economics and Transport Engineering Institute of Transport Management 11 H. Pobożnego St., 70-507 Szczecin, Poland
E-mail a.lapko@am.szczecin.pl
Author Hącia, Ewa
Affiliation Maritime University of Szczecin, Faculty of Economics and Transport Engineering Institute of Transport Management 11 H. Pobożnego St., 70-507 Szczecin, Poland
E-mail ehacia@op.pl
ISSN printed 1733-8670
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2414
Abstract This article aims to present the results of the analysis of selected aspects of transport accessibility (from the land and water) of two coastal areas situated on the Baltic coast of the Western Pomeranian region. It was assumed that transport accessibility affects the number of tourists visiting the selected areas – Kołobrzeg County (mainly the city of Kołobrzeg) and Świnoujście. The analysis was based on econometric modeling. For the timescale investigated (1995–2016), linear and parabolic trends were estimated and, as a result of their extrapolation, tourism forecasts in both coastal areas were estimated up to the year 2020. Statistical data for the years 1995–2016 was collected by the Central Statistical Office of Poland. In addition, literature and online resource research was conducted.
Pages 78–85
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Keywords development
Keywords transport accessibility
Keywords coastal areas
Keywords West Pomeranian region
Keywords Świnoujście
Keywords Kołobrzeg
Title The importance of the transport accessibility of coastal areas in the development of the Western Pomeranian region
Type Review article
References
 1. Central Statistical Office (2017) Local Data Bank. [Online] Available from: https://bdl.stat.gov.pl/BDL [Accessed: July, 2017]
 2. Hącia, E. (2017) Turystyka jako determinanta rozwoju regionów nadmorskich w Polsce. Maszynopis pracy doktorskiej. Sopot: Uniwersytet Gdański (in Polish).
 3. Heinrich, J. (2011) Porty Bałtyku. Polska i Litwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Alma-Press (in Polish).
 4. Kasprzak, K. (2016) Polskie uzdrowiska jako atrakcja dla turystyki kulturowej. Turystyka Kulturowa 1 (in Polish).
 5. Kurek, W. & Mika, M. (2008) Turystyka jako przedmiot badań naukowych. In: Turystyka. W. Kurek (Ed.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (in Polish).
 6. Locja Bałtyku 502 (2016) Wybrzeże Polskie. Gdynia: Rzeczpospolita Polska Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej (in Polish).
 7. Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej (1999) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 (in Polish).
 8. Olszanowski, K. et al. (2015) Locja Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Szczecin: Centrum Rozwoju Społeczno Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. (in Polish).
 9. PKP INTERICTY (2017) Tickets. [Online] Available from: https://bilet.intercity.pl [Accessed: June, 24, 2017]
 10. PKP SA (2017) Timetable. [Online] Available from: http:// www.rozklad-pkp.pl [Accessed: June, 25, 2017]
 11. Podróżnik (2017) Domestic and international tickets (2017) [Online] Available from: https://www.e-podroznik.pl [Accessed: June, 24, 2017]
 12. Rund Rügen – Boddengewässer – Stettin (2009) Nautische Veröffentlichung Verlagsgesellschaft, S45/3.
 13. Spiekermann, K. & Neubauer, J. (2002) European Accessibility and Peripherality: Concepts. Nordregio, Stockholm: Models and Indicators.
 14. Warszyńska, J. & Jackowski, A. (1979) Podstawy geografii turyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 6
Tables 3
DOI 10.17402/234
Published 2017-09-27
Accepted 2017-09-13
Recieved 2017-07-28


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds