English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

48 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 48 / 1995 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Galor, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono badania związane z cumowaniem statków do planowanej przystani dalbowej w Świnoujściu. Celem badań było określenie dopuszczalnych warunków hydrometeorologicznych bezpiecznego manewru cumowania. Ponadto na podstawie badań symulacyjnych przy wykorzystaniu komputerowego modelu statku i akwenu wyznaczono energię kinetyczną uderzenia statków w przystań oraz punkty pierwszego kontaktu.
 • Gucma, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zaprezentowano nową metodą projektowania układu basenów portowych i nabrzeży, która nazywa się symulacyjną metodą optymalizacji układu dróg wodnych Jest ona znacznie nowocześniejsza i precyzyjniejsza od dotychczas stosowanych metod projektowania: klasycznej i symulacyjnej. Przedstawiono możliwości praktycznego zastosowania metody optymalizacji układu dróg wodnych przy projektowaniu na przykładzie przebudowy wschodniej przystani promowej w Świnoujściu.
 • Guziewicz, Jarosław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono analizę statystyczną manewrów cumowania statku w zakresie obsorbowanej energii kinetycznej uderzenia statku w nabrzeże. Analiza została Przeprowadzona na podstawie badań symulacyjnych wykonanych za pomocą komputerowego modelu ruchu statku stworzonego w Instytucie Nawigacji Morskiej WSM w Szczecinie. Wynikiem przeprowadzonych badań było przyjęcie modelu statystycznego, który w sposób najdokładniejszy reprezentuje badane zjawisko.
 • Kopacz, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono metodą wyznaczania trasy żeglugowej przy zastosowaniu zaleceń przedstawionych w rezolucjach IMO. Na podstawie zaleceń zaprojektowano trasą dla statków z ładunkami niebezpiecznymi do Zatoki Gdańskiej. Informacje zawarte w artykule mogą być przydatne przy projektowaniu tras morskich oraz rozpatrywanych zagrożeń dla środowiska morskiego.
 • Pietrzykowski, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Jedną z metod oceny bezpieczeństwa ruchu statków na akwenach ograniczonych jest metoda oparta na teorii zbiorów rozmytych. Podstawową trudnością jest określenie wartości odpowiednich funkcji przynależności zbiorów rozmytych. Przedstawiono wyniki badań nad określeniem modelu opisującego funkcje przynależności zbioru rozmytego bezpiecznej odległości dla manewru podążania statków na wybranym odcinku toru wodnego Swinoujście-Szczecin.
 • Wiśniewski, Bernard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Określono współczynnik trudności podróży morskiej statku pod wzglądem pogodowym, w zależności od wysokości fali i jej kąta kursowego oraz czasu przebywania w warunkach sztormowych. Wykonano obliczenia dla wielu wariantów tras oceanicznych i zalecono praktykom wykorzystanie programu komputerowego oraz sposobu obliczeń dla celów planowania drogi statku.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds