English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Plewiński, Leszek
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2322
Abstract Istotny wpłyń na bezpieczeństwo żeglugi mają kontrole prowadzone przez °rgany inspekcyjne administracji morskiej i towarzystw klasyfikacyjnych, które Wykazały wiele uchybień w zakresie obowiązujących przepisów. Na tym tle możno zaryzykować ogólniejsze stwierdzenie, te względy ekonomiczne zaczynają brać górę nad względami bezpieczeństwa, co znajduje również potwierdzenie H* żywiołowym wzroście roszczeń w transporcie morskim Jedno jest pewne -Przedłużający się kryzys w żegludze nie może być traktowany jako wytłumaczenie obniżania standardów bezpieczeństwa na morzu. INFLUENCE OF COMPLIANCE WITH RFGULATIONS ON THE SAFETY AT S
Pages 25-34
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Wpływ przestrzegania obowiązujących przepisów na bezpieczeństwo, na morzu oraz nowe inicjatywy podejmowane w tym zakresie
Type Review article
References
  1. Garnuszewski M.: Współpraca pomiędzy administracjami morskimi a towarzystwami klasyfikacyjnymi. Technika i Gospodarka Morska 1988, nr 3, s. II1-113.
  2. Plewiński L.: Potrzeba dalszych dziulań w celu poprawy bezpieczeństwa żeglugi Technika i Gospodarka Morska 1987. nr 8-9, s. 410-412.
  3. Ships of shame lnquiry into ship sajety Report from the Huuse of Represeniutn es Standmg Committee on Transport, Communications and Infrastructure Australian Govemment Publishing Service. Canberra 1992.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 0
Published 1995-03-10
Accepted 1995-02-08
Recieved 1995-01-06


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds