English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Plewiński, Leszek
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2321
Abstract Znaczenie gospodarki morskiej doceniał już Eugeniusz Kwiatkowski. Obetnie zasadność rozwoju tego kompleksu wynika przede wszystkim 2 jego Wielorakich powiązań, stymulujących wzrost wielu innych działów gospodarki narodowej. Przedstawiono podstawowe dysproporcje w rozwoju naszej gospodarki morskiej oraz progi i bariery jej wzrostu. We wnioskach końcowych wskazano między innymi na potrzebę stałego wsparcia i ochrony gospodarki morskiej ze strony państwa, co wynika przede wszystkim ze stopnia jej zagrożenia narastającą konkurencją.
Pages 35-47
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Cele, znaczenie i warunki realizacji Polityki Morskiej Polski
Type Review article
References
  1. Gronowski F.: Polityka morska Polski? Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska (BOiGM) 1994, nr 4, s.4-6.
  2. Grzybowski M.: Jaka polityka morska globalna, regionalna czy realna? BOiGM 1994, nr 6, s.4
  3. Kwiatkowski E.: Wczoraj, dziś i jutro Polski na morzu. PIW, Warszawa 1946.
  4. Polityka morska PRL (rozwinięte założenia). Urząd Gospodarki Morskiej. Warszawa, marzec 1984 (praca nie publikowana).
  5. Strąk W.: Wokół polityki morskiej Polski Ludowej w lalach 1944-1979, ze szczególnym uwzględnieniem strefy gospodarczej. [W] Polityka morska państwa w 40-teciu PRL UGM i ZO Ligi Morskiej w Gdańsku, Gdańsk, łuty 1986, s.50 i nast.
  6. Wapiński R.: Myśl polityczna i polityka morska w lutach 1870-1970 Zeszyty Naukowe Wydz. Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Historia 2, 1973, nr 2, s.145 i nast.
  7. Żółcienia polityki morskiej do roku 2000. Opracowanie zespołu pod kierunkiem J. Doerffera. Gdańsk 1993 (praca nie publikowana).
  8. Założenia polityki morskiej państwa. Instytut Morski w Gdańsku, Gdańsk 1990 (praca nie publikowana).
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 1
Published 1995-03-10
Accepted 1995-02-08
Recieved 1995-01-06


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds