English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Kordas, Ruta Leśmian -
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Jonczek, Małgorzata
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2319
Abstract Przedstawiono wyniki pomiarów warunków kryptokłimatycznych w trzech u,tiwersa!nych magazynach ładunków drobnicowych w ZPSŚ S.A Przyjmując za Podstawę optymalne (literaturowe) warunki składowania poszczególnych grup Zdunków drobnicowych, określono na podstawie uzyskanej oceny warunków Oczywistych składowania, możliwość wykorzystania tych magazynów do składania długoterminowego.
Pages 65-73
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Wstępna ocena warunków składowania ładunków drobnicowych w uniwersalnych magazynach portowych ZPSŚ S.A.
Type Review article
References
  1. Bąkowski R.: Leksykon magazynowania. PWE, Warszawa 1982.
  2. Borowski D.: Higroskopijność lowarów spożywczych w aspekcie składowania portowego Praca dyplomowa, Zakład Ladunkoznawstwa lEPiF. Promotor R. Leśmian-Kordas. WSM, Szczecin 1992.
  3. Czerwińska E., Kurowski T.: Normy ubytków naturalnych dla ziarna kawy i kakao podczas przeładunku i składowania w portach morskich. Prace Instytutu Morskiego w Gdańsku, Zakład Techniczno-Doświadczalny, Gdańsk 1991.
  4. Korzeniowski A., Bigońska M.. Karczewski J.: Warunki przechowywania wyrobów w magazynach. PWE, Warszawa 1978.
  5. Krzynówek D : Warunki przechowywania ładunków drobnicowych w magazynie nr U ZPSŚ S.A. Praca dyplomowa, Zakład Ladunkoznawstwa lEPiF Promotor: R. Leśmian-Kordas. WSM, Szczecin 1993.
  6. Płociński H .: Budownictwo magazynów portowych. Magazynowanie i transport towarów 1974 nr 1, s. 16-23.
  7. Starosta-Jonczek MOcena warunków przechowywania ładunków drobnicowych w magazynie bazy przeładunkowo-składowej Fast Terminals Limited. Praca dyplomowa, Zakład Ladunkoznawstwa lEPiF. Promotor: R. Leśmian-Kordas. WSM, Szczecin 1992.
  8. Tarczewski A.: Tendencje w projektowaniu nowoczesnych budowli magazynowych. Magazynowanie i Transport lewarów 1976 nr 2, s. 33-35.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 7
Published 1995-03-10
Accepted 1995-02-08
Recieved 1995-01-06


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds