English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Hozer, Józef
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2317
Abstract W gospodarce morskiej występują prawidłowości statystyczne: dynamiki 1 wahań, rozkładów oraz zależności, których znajomość można wykorzystywać W procesie zarządzania. Ekonometria wypracowała w tym celu wyspecjalizowane narzędzia, które mogą być z powodzeniem stosowane h praktyce. Przedstawiono kilka przykładów prawidłowości w gospodarce morskiej w regionie zachodniopomorskim. Ponadto przytoczono zasadnicze pojęcia z zakresu ekono-metrycznego diagnozowania i prognozowania.
Pages 91-103
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Prawidłowości w sferze gospodarki morskiej a analityczna, diagnostyczna i prognostyczna funkcja modeli ekonometrycznych
Type Original scientific article
References
  1. Hozer J.; Mikroekonomelria. Analizy, diagnozy, prognozy. PWE, Warszawa 1993.
  2. Hozer J., Zawadzki J.: Zastosowanie ekonometrii w transporcie. WKiŁ, Warszawa 1976.
  3. Hozer, J. Zawadzki J.: Zmienna czasowa i jej rola w modelowaniu ekonometrycznym. PWN, Warszawa 1990.
  4. Zawadzki J.: Ekonometryczne metody prognozowania w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1989
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 7
Tables 1
Published 1995-03-10
Accepted 1995-02-08
Recieved 1995-01-06


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds