English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Gazińska, Mirosława
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Lasota, Barbara
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2316
Abstract Poruszono problem zmian strukturalnych zmiennych ekonomicznych. W takim przypadku stosowanie do analizy modeli liniowych nie daje dobrych wyników. W pierw szej części zostały zaprezentowane dwie metody periodyzacji, czyli podejścia stosowanego w- przypadku nieregularnych szeregów czasowych W ostatniej części artykułu zamieszczono przykład empiryczny oparty na danych dla Zarządu Portów Szczecin-Swinoujście za lata 1950-199} Dla kilku Wybranych zmiennych przeprowadzono analizę szeregów czasowych za lata 1950-1990 i zbudowano prognozy na rok 1991.
Pages 105-121
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Periodyzacja szeregów czasowych i związków w czasie a prognozowanie zmiennych ekonomicznych w gospodarce morskiej na przykłądzie zarządu Portu Szczecin - Świnoujście
Type Original scientific article
References
  1. Czerwiński Z., Guzik B.: Prognozowanie ekonometryczne Warszawa 1980
  2. Gazińska M., Hozer J., Tarczyński W.: Periodyzacja związków strukturalnych na podstawie ekonomicznych szeregów czasowych, „Przegląd Statystyczny” 1990 nr l, s.63.
  3. Guzik B.: Segmentowe modele ekonometryczne Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1993
  4. Guzik B., Hadasik D.: O metodach periodyzacji rozwoju. „Przegląd Statystyczny 1988 nr l,s.37.
  5. Hozer J., Zawadzki J.: Przyczynek do teorii ekonometrycznego modelowania dla danych w postaci szeregów czasowych „Przegląd Statystyczny" 1984 nr 1-2, s. 105.
  6. Hozer J., Zawadzki J.: Zmienna czasowa i jej rola w badaniach ekonometrycznych PWN, Warszawa 1990.
  7. Jajuga K.: Zbiory rozmyte w zagadnieniu klasyfikacji. „Przegląd Statystyczny” 1984 nr 3-4, s.237.
  8. Nowak E.: Problem modelowania ekonometrycznego na podstawie danych niejednorodnych, referat wygłoszony na konferencji nt. "Teoria i praktyka modelowania ekonometrycznego”. ZboZenna, kwiecień 1989 (nie publikowane).
  9. Pawłowski Z.: Zasady predykcji ekonometrycznej. PWN, Warszawa 1982.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 10
Tables 2
Published 1995-03-10
Accepted 1995-02-08
Recieved 1995-01-06


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds