English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

51 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 51 / 1995 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Witas, Tadeusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Organizmy morskie roślin i zwierząt są źródłem wielu związków chemicznych o właściwościach leczniczych lub trujących dla ludzi i zwierząt. Przeciętnie w około 9% gatunków organizmów z mórz i oceanów wystęjiują związki o aktywnościach biologicznych ifarmakodynamicznych, z których właściwości przeciwbakteryjne, cytotoksyczne, przeciwkarcinogenne i immunostymulujące są najbardziej oczekiwane i cenne z możliwością ich zastosowania do celów leczniczych. Uważa się, że zorganizowana eksploatacja substancji o aktywnościach biologicznych i farmakologicznych w tzw. przyłowach przez flotyllę polskich statków rybackich oraz naukowych jest możliwa do realizacji z korzyścią dla gospodarki i ludzi.
 • Tarchalski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Polskie Koleje Państwowe spełniały dominującą rolę w gronie pozostałych dziedzin komunikacji. 7m pomocą stawek przewozowych i ustanawiania tzw. taryf uprzywilejowanych, koleje wpływały na stan koniunktury w transporcie i realizację zadań przewozowych. Konkurencja między transportem kolejowym, a pozostałymi dziedzinami komunikacji rozwijała się w różnych okresach i z rozmaitym skutkiem szczególnie dla transportu lądowego.
 • Jóźwiak, Zofia; Salmonowicz, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono szkodliwy i niebezpieczny wpływ pola elektromagnetycznego na organizm człowieka. Podano schorzenia wywołane przez niejonizujące promieniowanie elektromagnety czne. Podano aktualnie obowiązujące określeniu i definicje pola elektromagnetycznego, elektrycznego i magnetycznego wraz z jednostkami natężenia tych pól. Omówiono strefę ochronną (niebezpieczną zagrożenia i pośrednią) wraz z ograniczeniami przebywania w tej strefie oraz strefę bezpieczną Opisano najczęściej wystęjiujące źródła promieniowania elektromagnetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem statkowych urzącłzeń radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych. Sformułowano wnioski.
 • Piłasiewicz, Józef Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Artykuł poświęcony problematyce efektywności studiów/ wyższych dotyczy w szczegółach grupy kandydatów na kierunek Eksploatacji Portów i Floty Pomiar cech kandydatów przy użyciu testów psychologicznych i kwestionariuszy oraz analiza danych społeczno-demograficznych pozwoliły uw ypuklić różnice i podobieństw a między dwoma podgrupami różnej płci. Zróżnicowany poziom sprawności funkcji percepcyjnych i emocjonalnych w skazuje na odmienne predyspozycje do studiowania u1 ramach WSM kandydatów jako całej grupy i jako członków wyodrębnionych podgrup. Ze względu na zaobserwowane różnice istnieje uzasadnienie prowadzenia dalszych badań i wzbogacania warsztatu badawczego.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds