English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

52 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 52 / 1996 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Hajdasz, Mariusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Koło Naukowe "Mechanik" przy Instytucie Nauk Podstawowych Technicznych Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie istnieje już 15 lat. Efektem istnienia i pracy są publikacje tuiukow e członków Koła. Przez 15 lat opublikowano 21 prac w Zeszytach Naukowych, nu konferencjach ogólnopolskich, a nawet na konferencji PAN i konferencji międzynarodowej. Stworzono również wiele prototypowych (często unikatowych) stanowisk badawczych. W niniejszym Zeszycie prezentowane są najnowsze prace studentów członków Kola Naukowego "Mechanik".
 • Hajdasz, Mariusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Publikacje studentów/, członków/ Koła Naukowego "Mechanik", ukazują się już od piętnastu lat. Poświęcone są zagadnieniom wytwarzania śrub okrętowych, badaniom i ocenom brązów aluminiowych, ocenom specjalnych właściwości materiałów konstrukcyjnych, a także metodom regeneracji części maszyn Przegląd niektórych publikacji ukazuje strefy/ technicznych zainteresowań studentów i wzajemne ich powiązanie. Widoczna jest ciągłość działań Koła przez cały okres jego istnienia
 • Piotr, Bielawski; Hajdasz, Mariusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zaprezentowano definicją „obsługiwania" i systematykę pojęć związanych z obsługiwaniem. Przedstawiono obsługiwanie w ujęciu systemowym i ekonomicznym. Wskazano na trendy w technologii i organizacji statku mające wpływ na obsługiwanie maszyn okrętowych. Wykazano konieczność istnienia specjalności nauczania „obsługiwanie maszyn". Przedstawiono nakierowane na ten cel zamierzenia i dotychczasowe dokonania.
 • Drozdowski, Józef; Kubiak, Albin (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Istnieje w kraju potrzeba opracowania i wdrożenia systemu regeneracji części maszyn i urządzeń okrętowych wykorzystującego nowoczesne technologie światowe. Względy techniczne, jak i ekonomiczne, uzasadniają wprowadzenie szeroko tego systemu, zwłaszcza w gospodarce rynkowej.
 • Hajdasz, Mariusz; Grabian, Janusz; Mumot, Jacek; Wilk, Ziemowit (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Transport morski ładunków masowych, szczególnie ropy naftowej i produktów jej przerobu, skroplonych gazów - nośników energii, węgla, ładunków sypkich, a także normalna eksploatacja statku stwarzają niebezpieczeństwo tworzenia mieszanin wybuchowych. W wielu przypadkach zapłon mieszanin Cybuchowych pochodzi od iskry mechanicznej. Prace eksperymentalne wymagają urządzeń symulujących warunki tworzenia iskry mechanicznej w atmosferze mieszanin wybuchowych. Autorzy dokonali przeglądu metod i stanowisk badawczych Dokonali adaptacji i przetestowali urządzenie tarciowe do bada-oia warunków zapłonu mieszanin wybuchowych.
 • Hajdasz, Mariusz; Drozdowski, Ryszard; Dunianazar, Tomasz; Winnicki, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dążenie do wzrostu jakości elementów maszyn wytwarzanych na drodze odlewniczej skutkuje powstaniem nowych technologii. Krystalizacja metalu w warunkach podwyższonego ciśnienia umożliwia uzyskiwanie szczególnych właściwości gotowego wyrobu. Zaprojektowano i wykonano stanowisko do prasowania ciekłego metalu z możliwością sterowania procesem krystalizacji. Stanowisko umożliwia wykonywanie próbek przeznaczonych do badania zjawiska tzw. barokrystalizacji.
 • Grabian, Janusz; Vykysaly, Stanislav; Kolavik, Petr (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Stosowanie nowoczesnej metody wytwarzania części maszyn, jaką jest odlewanie do form metalowych z krystalizacją ciekłego metalu pod zwiększonym ciśnieniem, wymusza prowadzenie badania zjawisk zachodzących podczas procesu krystalizacji Wystąpiła również potrzeba badania tych zjawisk w obszarze wysokich ciśnień. Zaprojektowano i wykonano urządzenie do prasowania ciekłego metalu, umożliwiające uzyskiwanie ciśnień rzędu 350 MPa. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają skrócenie czasu napełniania formy ciekłym metalem oraz szybki dosuw stempla do powierzchni ciekłego metalu.
 • Nowacki, Witold; Cernoharsky, Peter; Brzózka, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono strukturę układu sterowania siłownią firmy Norcontrol, jego zalety i realizowane funkcje. Opisano także przyjętą metodę i algorytm symulacji.
 • Drozdowski, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule przedstawiono analizę statystyczną wyników badań eksploatacyjnych rozpylaczy okrętowych silników spalinowych zamontowanych na statkach P.M.H. Określono charakterystyki niezawodnościowe tych elementów oraz sformułowano wnioski co do przyczyn uszkodzeń i celowości wymian profilaktycznych wtryskiwaczy.
 • Kozłowska, Ewa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wyprowadzono nowy. poszerzony hamiltonian wibracyjno-rotacyjny w formalizmie Hougena, Bunkera, Johns ‘a. Zrobiono próbą reprodukcji widmu wj-bracyjnego dla cząsteczki dicyjanku siarki w obszarze niskich częstości. Do obliczeń użyto potencjału harmonicznego i potencjułu z podwójnym minimum dla drgania zginającego. Uzyskano nowe stale siłowe dla cząsteczki dicyjanku siarki.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds