English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Gucma, Stanisław
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail s.gucma@am.szczecin.pl
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2277
Abstract Przedstawiono symulacyjne metody optymalizacji parametrów dróg wodnych. służące do określenia parametrów obrotnic, torów wodnych, przystani promowych i wielostanowiskowych basenów portowych. Na podstawie syntezy tych metod opracowano ogólny model optymalizacji parametrów dróg wodnych, wykorzystujący metody symulacyjne.
Pages 99-111
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Optymalizacja parametrów dróg wodnych
Type Review article
References
  1. Badania symulacyjne ruchu promów na Przeprawcie Centralnej w Świnoujściu w aspekcie jej optymalnej modernizacji Praca zbiorowa pod kierunkiem S. Gucmy, WSM, Szczecin W96.
  2. Gucma S. Metody wyznaczania i kształtowania dróg wodnych WSM, Szczecin 1993.
  3. Gucma S. Metody symulacji komputerowej ruchu statków służące do projektowania i modernizacji układów basenów i nabrzeży portowych „Inżynieria Morska i Geotechnika" 1994 nr 2.
  4. Gucma S. Optymalizacja parametrów basenów portowych terminali wielofunkcyjnych [w:] Materiały na IX Konferencję Naukowo-Techniczną Rola nawigacji w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu AMW, Gdynia 1994.
  5. Gucma S. Symulacyjna metoda optymalizacji układów basenów portowych i nabrzeży „Zeszyty Naukowe WSM w Szczecinie” 1995 nr 48.
  6. Gucma S. Optymalization of Waterway Parameters International Confer-ence htland and Maritime Navigation and Coastal Problems of East Euro-pean Countries PIANC, Gdańsk 1996.
  7. Hajduk J. Analiza nawigacyjna zakrętu Mańków w aspekcie projektowanego stałego oznakowania [w:] Materiały na III Sympozjum Inżynieria ruchu morskiego WSM, Szczecin 1988.
  8. Navigational Analysis of Ship's Approaches to Liguid Fuel Terminal at Świnoujście-Ognica Maritime University, Szczecin 1993.
  9. Określenie optymalnego wariantu przebudowy wejścia do portu Kołobrzeg w oparciu o badania symulacyjne ruchu statków Praca zbiorowa pod kierunkiem S. Gucmy, WSM. Szczecin 1995.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 5
Tables 0
Published 1997-03-02
Accepted 1997-01-26
Recieved 1996-12-31


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds