English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

55 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 55 / 1998 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Artyszuk, Jarosław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podjęło próbę systematycznego przedstawienia problematyki pełnych równań ruchu statku (6 stopni swobody) w aspekcie sposobu ich rozwiązania. Główny nacisk położono na stronę praktyczną zagadnienia, na możliwości bezpośredniego wykorzystania w symulacji komputerowej. Autor wskazał istotne z punktu widzenia doskonalenia modelowania matematycznego ruchu statku obszary badań, na których powinno koncentrować się zainteresowanie naukowców
 • Galor, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiano metodę określenia ryzyka naw igacyjnego rui hu statku na lorze wodnym z uwzględnieniem zwiększenia wymiarów eksploatowanych statków Metoda polega na wyznaczeniu względnego wzrostu ryzyka nawigacyjnego jako kombinacji wzrostu prawdopodobieństwa awarii i jej skutków Metoda mole mieć zastosowanie do wspierania procesu decyzyjnego administracji morskiej w ocenie modernizacji projektowanych torów.
 • Gucma, Lucjan; Gucma, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono problemy planowania eksperymentu w badaniach inżynierii ruchu morskiego, a w szczególności określanie minimalnej, koniecznej liczebności manewrów symulacyjnych w danej serii. Użycie zbyt malej liczby prób może dyskredytować dokonywany szacunek estymowanych parametrów, a zbyt dużej podraża koszty prowadzonych badań symulacyjnych. Przeanalizowano trzy typowe elementy infrastruktury dróg wodnych zakole toru wodnego, wejście do portu oraz obrotnicę Wyniki z pracy mogą służyć jako wytyczne do prowadzonych badań symulacyjnych.
 • Jagniszczak, Igor (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono zagadnienia związane z ogólnymi definicjami systemów kierowania hchem statków (VTS). Praca prezentuje kryteria oceny VTS zgodnie z najnowszymi tendencjami rozwoju systemów.
 • Kasyk, Lech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono model przeprawy promowej przecinającej tor wodny pod pewnym a W modelu wykorzystano pojęcie domeny eliptycznej Wyznaczono strefy toru Rodnego dla poszczególnych jednostek torowych, które pozwalają operatorowi systemu vessel Traffic Service - VTS na bezpieczne kierowanie ruchem na przeprawie, gdzie ruch poprzeczny jest podporządkowany ruchowi wzdłużnemu na torze. Określono równej zależność między przepustowością przeprawy, a intensywnością ruchu jednostek torowych
 • Łusznikow, Eugeniusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeprowadzono analizę wymagań dla żyrokompasów i logów w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi morskiej. Jej wyniki wskazują zmianę priorytetów w* sensie wykorzysta-h‘a urządzeń nawigacyjnych. Wykazano, że tog Dopplerowski (log absolutny) ma pierwszeństwo przed żyrokompasem bardzo precyzyjny nie może być efektywnie wykorzystany bez logu absolutnego.
 • Majzner, Piotr (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstaw iono możliwości zastosowania niektórych elementów sztucznej inteligencji °raz predykcyjnych algorytmów regulacyjnych przy tworzeniu systemu wspomagającego od zastępującego pracę nawigatora na mostku
 • Pietrzykowski, Zbigniew; Dubowik, Wojciech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki identyfikacji sytuacji niebezpiecznych w ruchu statku na akwenie ograniczonym z zastosowaniem sieci neuronowych o logice rozmytej. Dokonano Walizy wyników identyfikacji w aspekcie wykorzystania badań symulacyjnych oraz ba-ankietowych jako źródeł danych uczących dla sieci neuronowych o logice rozmytej.
 • Stateczny, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wybrane problemy wykorzystania sztucznych sieci neuronowych ze Mleczną propagacją błędów w nawigacji morskiej. Rozpatruje się jedno z podstawowych zagadnień nawigacji, jakim jest statystyczne opracowanie parametrów nawigacyjnych w celu wyznaczenia estymowanego wektora ruchu i pozycji okrętu
 • Uchacz, Waldemar; Kwiatek, Tomasz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono metodę budowy bazy wiedzy na użytek systemu l TS. jako elementu doradczego systemu ekspertowego wspomagającego pracę kapitanatu portu Zawarto konkretne rozwiązania uzyskane na podstawie programu Nexpert Object Podane informacje mogą być przydatne przy podjęciu problematyki wspomagania podejmowania decyzji w systemie nadzoru i kierowania ruchem statków.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds