English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Cieślewicz, Tomisław
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Sarna, Bogumiła
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2227
Abstract Przedstawiono ogólne zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w Polsce według przepisów ustaw oraz przeprowadzono analizę Porównawczą warunków funkcjonowania poszczególnych stref na podstawie tanawiających je rozporządzeń. Skoncentrowano się na warunkach stworzonych przedsiębiorcom, podejmującym działalność gospodarczą w SSE. Pominięto natomiast zasady dalszego działania przedsiębiorstw funkcjonujących uprzednio na terenie, na którym powołano strefę. Uwzględniono stan prawny na dzień ł lipca 1998 roku.
Pages 41-54
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Zasady podejmowania działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
Type Review article
References
 1. Mokrzyc M.: Specjalne strefy ekonomiczne instrumentem pobuchania rozwoju regionalnego. Miesięcznik Sejmiku Samorządowego Województwa Szczecińskiego „Przegląd Samorządowy” 1998, nr 3, s. 39-41.
 2. Piotrowski J.: Polska w WTO. W: Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 1996-1997, IKCI1Z, Warszawa 1997.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1995 roku w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu (Dz. U. Nr 107, poz. 526; z 1997 r. Nr 120, poz. 757, Nr 135, poz. 914).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 roku w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie katowickim (Dz. U. Nr 88, poz. 397; z 1997 r. Nr 28, poz. 155).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 roku w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie suwalskim (Dz. 1J. Nr 93, poz. 421; z 1997 r. Nr 28, poz. 156).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 roku w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 44, poz. 274).
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 roku w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 289, Nr 135, poz. 913).
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 roku w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Częstochowie (Dz. U. Nr 135, poz. 902).
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z diii a 9 września 1997 roku w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze (Dz. U. Nr 135, poz. 903).
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 roku w sprawie ustanowienia „Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Fkonomicznej” (Dz. U. Nr 135, poz. 904).
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 roku w sprawie ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 905).
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 roku w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Fkonomicznej „Starachowice” (Dz. U. Nr 135, poz. 906).
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września i 997 roku w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Fkonomicznej „Tczew” (l>z, U. Nr 135, poz. 908).
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 roku w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 909).
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 roku w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Fkonomicznej „Żarnowiec” (Dz. U. Nr 135, poz. 910).
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 roku w sprawie ustanowienia Mazowieckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 911).
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 roku w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie (Dz. U. Nr 135, poz 912).
 18. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz, 770, Nr 123, poz, 780).
 19. Ustawa z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz, 600; z 19% r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 121, poz. 770).
 20. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 497).
 21. Wojciechowski II., Dudziński J.: Międzynarodowe rynki zorganizowane, Wydawnictwo ZSB w Szczecinie, Szczecin 1997.
 22. Wójtach II.: Na jasnych zasadach Nie ma ograniczeń w eksporcie z SSE, „Gazeta Bankowa” 1997, nr 17-18, s. 23.
 23. Zielewski P.: Mielec - strefa specjalna, „Życie Gospodarcze” 1995, nr 44, s. 8-10
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 6
Published 1998-12-10
Accepted 1998-11-11
Recieved 1998-10-17


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds