English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Korneluk, Artur
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2224
Abstract Następstwem transformacji systemowej u Polsce jest pojawienie się szeregu nowych zjawisk występujących na rynku pracy oraz szeroko rozumianej sfe-zatrudnienia Mimo wprowadzenia wielu sposobów zmniejszania tempa bezrobocia w województwie szczecińskim, występuje silna korelacja pomiędzy zamożnością gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a liczbą osób bezrobotnych. W związku z tym należy oddziaływać na wzrost zamożności gmin, co Następnie spowoduje zmniejszenie bezrobocia w poszczególnych gminach woje-^ództwa szczecińskiego.
Pages 79-85
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Województwo szczecińskie w cieniu bezrobocia
Type Review article
References
  1. Basikowski Z.: Polityka ekonomiczna, PWN Warszawa 1988.
  2. Belka M.: Główne nurty współczesnej teorii ekonomicznej. Ekonomista 1992, nr 7.
  3. Bezrobocie w liczbach i ocenach województwa szczecińskiego 1996, WUP w Szczecinie, Szczecin 1997.
  4. Czyszktewicz R.: Samorządność iv cieniu bezrobocia drogą rozwoju gmin województwa szczecińskiego 1990-1995, WUP w Szczecinie, Szczecin 1996.
  5. Grzywacz W.: Mechanizm polityki gospodarczej, PTE Szczecin 1989.
  6. Grzywacz W.: Społeczno-gospodarcze problemy ekonomii i polityki gospodarczej, PTE Szczecin 1996.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 0
Published 1998-12-10
Accepted 1998-11-11
Recieved 1998-10-17


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds