English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Królikowska, Teresa
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Królikowski, Aleksander
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2223
Abstract Realizacja zadań współczesnej bankowości jest niemożliwa bez sprawnego systemu informatycznego. Z badań przeprowadzonych w bankach polskich wynika, że zakres i stopień ich zinformatyzowania jest bardzo zróżnicowany. Wykorzystuje się około 50 programów, stosowanych w ramach systemów zintegrowanych, systemów oddziałowych i zewnętrznych ośrodków obliczeniowych. Należy uznać, że w docelowym modelu bankowego systemu informatycznego, którego centralną częścią jest moduł księgowości syntetycznej, powinno funkcjonować 15 elementów składowych, realizujących funkcje planowania, zarządzania, lądowej obsługi klienta oraz wspomagania operacji finansowych
Pages 87-100
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Bankowy system informatyczny
Type Original scientific article
References
  1. Kosiński B.: Zarządzanie przedsiębiorstwem bankowym. Środowisko - orga-nizacja - planowanie, Poltext, Warszawa 1997.
  2. McNeughaton I).: Zarządzanie nowoczesnym bankiem iv procesie zmian. Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 1995
  3. Pietrzak B., Polański Z.; System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąt* • PWN, Warszawa 1997.
  4. Polskie banki w drodze do Unii Europejskiej, praca zbiorowa pod red. WT Jaworskiego. Poltext, Warszawa 1997.
  5. Popowska E., Wąsowski W.: Rachunkowość bankowa. Biblioteka Menadżer3 i Bankowca. Warszawa 1995.
  6. Ryznar Z.: Zabezpieczenie bankowych systemów informatycznych. Bank 1995, nr 8,
  7. Sehaal P.: Pieniądz i polityka pieniężna. PWE, Warszawa 1996.
  8. Solarz J.K.: Zarządzanie strategiczne w bankach. Poltext, Warszawa 1997-
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 6
Tables 0
Published 1998-12-10
Accepted 1998-11-11
Recieved 1998-10-17


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds