English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Gazińska, Mirosława
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2214
Abstract Przedstawiono możliwość wykorzystania ekonometrycznego modelu dynamiki i wahań w analizie sezonowości polowow lodziarni rybackimi w małych portach województwa szczecińskiego. Na podstawie analizy statystyczno-ekonometrycznej stwierdzono, iż w województwie dominują połowy morsko-przybrzeźne (wiosenne), oraz że w badanych latach wiele spośród małych portów Zalewu Szczecińskiego i Cieśniny Dziwny zmieniło strukturę połowów (z dominacji połowów zalewowych przeszły na przewagę połowów morsko-przybrzeżnych), m. in Lubiń i Nowe Warpno.
Pages 65-80
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Statystyczna analiza dynamiki i wahań łodziowych połowów rybackich w wybranych małych portach województwa szczecińskiego w latach 1994 - 1997
Type Review article
References
  1. Baratosiewicz S , Ekonometria Technologia ekonometrycznego przetwarzania informacji, PWE, Warszawa 1978
  2. Ekonometria, pod red J Hozera, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1997
  3. Gazmska M , Postać analityczna ekonometrycznego modelu związku - analogie, czynniki wpływu, narzędzia opisu, w Metody ilościowe w ekonomii, ZN US Nr 125, Prace Kei S Nr 2, Szczecin 1994
  4. Grabiński T , Wydymus S , Zaliaś A , Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1982
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 14
Tables 2
Published 2000-05-11
Accepted 2000-04-11
Recieved 2000-03-11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds