English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Majzner, Piotr
Affiliation Maritime University of Szczecin, Faculty of Navigation, Institute of Marine Technologies, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail p.majzner@am.szczecin.pl
Author Piszczek, Wojciech
Affiliation Maritime University of Szczecin, Faculty of Navigation, Institute of Marine Traffic Engineering, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail w.piszczek@am.szczecin.pl
ISSN printed 1733-8670
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/219
Abstract These authors present operational and safety aspects of research problems relating to waterway intersections and their safety and operational aspects. Attention is drawn to delay times that occur in the process of vessel traffic and the probability of close quarter situations. The results of simulations are compared with analytical research. Examples are given of real values of both system and traffic process measures
Pages 62–66
Publisher Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Keywords fairways
Keywords intersection
Keywords traffic capacities
Keywords traffic flow
Title Investigation of vessel traffic processes at waterway intersections
Type Original scientific article
References
  1. KASYK L.: Analiza Bezpieczeństwa ruchu statków na prze-prawach promowych dla różnych systemów regulacji ruchu [rozprawa doktorska]. Szczecin 2001.
  2. KASYK L.: Prawdopodobieństwo uniknięcia sytuacji koli-zyjnej na projektowanej przeprawie promowej Police Święta w różnych modelach probabilistycznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, Inży-nieria Ruchu Morskiego, Szczecin 2003, 70.
  3. MAJZNER P., PISZCZEK W.: Badanie przepustowości skrzy-żowania torów wodnych. Materiały konferencyjne 12th International Scientific and Technical Conference on Marine Traffic Engineering, 2007.
  4. PISZCZEK W.: Modele miar systemu inżynierii ruchu mor-skiego. Studia nr 14, WSM, Szczecin 1990.
  5. PISZCZEK W.: Analiza porównawcza modelowych badań ruchu na skrzyżowaniu toru wodnego i przeprawy promo-wej. III Sympozjum Nawigacyjne, Gdynia 1996.
  6. MAJZNER P.: Metoda oceny akwenów ograniczonych z wy-korzystaniem symulacji ruchu strumieni jednostek [roz-prawa doktorska]. Szczecin 2008.
  7. PISZCZEK W.: Model bezpieczeństwa ruchu promów na skrzyżowaniu toru wodnego i przeprawy promowej. Zeszyt Naukowy WSM, Szczecin 2000, nr 59.
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 3
Tables 0
Published 2010-06-10
Accepted 2010-05-09
Recieved 2010-04-11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds