English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Nozdrzykowski, Krzysztof
Affiliation Maritime University of Szczecin, Faculty of Maritime Engineering, Institute of Basic Technical Sciences, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail k.nozdrzykowski@am.szczecin.pl
ISSN printed 1733-8670
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/217
Abstract This author presents the results of an analysis of the effect of directly measured quantities and their measurement (standard) deviations on the value of the total measurement uncertainty of roundness deviation. The methods described refer to the determination of roundness deviation based on the mean square element and basic mathematical transformations and relationships that provided a basis for the analysis. Its results are given in the form of diagrams followed by final conclusions
Pages 72-76
Publisher Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Keywords analysis
Keywords measurement uncertainty
Keywords roundness deviation
Title The determination and analysis of the total measurement uncertainty of roundness deviation
Type Original scientific article
References
 1. HUMIENNY Z.: Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – wykład dla uczelni technicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 2. MALINOWSKI J.: Pomiary długości i kąta. WNT, Warszawa 1974.
 3. PN-87/M-02137. Tolerancje kształtu i położenia. Nazwy i określenia.
 4. ADAMCZAK S.: Odniesieniowe metody pomiaru zarysów okrągłości części maszyn. Monografie, Studia, Rozprawy. Politechnika Świętokrzyska, Kielce 1998.
 5. FITA S.: Analiza błędów metod pomiaru kształtu przedmio-tu o przekroju kołowym [rozprawa doktorska]. Politechni-ka Wrocławska, Wrocław 1977.
 6. NOZDRZYKOWSKI K.: Metodyka pomiarów geometrycznych błędów układu łożyskowania wałów korbowych silników okrętowych. [rozprawa doktorska]. Politechnika Szczeciń-ska, Szczecin 1987.
 7. NOZDRZYKOWSKI K.: Transformacja mierzonego metodą odniesieniową roundness profile na zarys rzeczywisty przy pomiarach w pryzmach. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Obsługiwanie Maszyn i Urządzeń OMNiU 2008”, Świnoujście–Kopenhaga 2008.
 8. PN-93/M-04262. Metody oceny odchyłek okrągłości. Po-miary zmian i promieni.
 9. SZYDŁOWSKI H.: Międzynarodowe normy oceny niepew-ności pomiarowych. Postępy Fizyki, 2000, 51, 2, 92–97.
 10. ADAMCZAK S., MAKIEŁA W.: Metrologia w budowie ma-szyn. Zadania z rozwiązaniami. WNT, Warszawa 2007.
 11. ZIĘBA A.: Natura rachunku niepewności pomiarowych a jego kodyfikacja. Postępy Fizyki 2001, 52, 5, 238–247.
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 2
Tables 0
Published 2010-06-10
Accepted 2010-05-09
Recieved 2010-04-11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds