English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

59 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 59 / 2000 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Bednarczyk, Marek; Prychła, Jerzy; Stateczny, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono motywacje wskazujące na potrzeby matematycznej analizy informacji nawigacyjnych napływających do służb koordynujących morskie akcje ratownicze Podstawą proponowanego formalizmu jest przedstawienie wszystkich napływających informacji iv postaci strumienia, czyli ciągu takich informacji. Z punktu widzenia zadania lokalizacji miejsca wypadku morskiego niezbędne jest ustalenie obszaru wyznaczanego przez każdą z napływających informacji. Kształt takiego obszaru zależy od typu informacji. Problem dokładnego określenia obszaru dla każdego typu informacji nawigacyjnej odniesiono do reprezentacji teorio-mnogościowej, probabilistycznej i teorii zbiorów rozmytych.
 • Galor, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeprowadzono analizę definicji ryzyka do oceny bezpieczeństwa nawigacji. Najczęściej stosowaną definicją ryzyka jest kombinacja prawdopodobieństwa ryzyka i jej skutków Przedstawiono różne metody ich określania.
 • Gucma, Lucjan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Artykuł przedstawia problemy określenia podstawowej miary ocenowcj w inżynierii /uchu morskiego - szerokości pasa ruchu statku. Da jej budowy zastosowano statystyczne pojecie dopuszczalnych granic tolerancji.
 • Gucma, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule przedstawiono dwie metody szacowania skutków awarii nawigacyjnych dla statków manewrujących na akwenach ograniczonych. Są to metody polegające na określeniu energii nic powodujących uszkodzeń kadłuba statku przy uderzeniu w budowle hydrotechniczne.
 • Guziewicz, Jarosław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule zaprezentowano proces weryfikacji hipotezy, że zmienna losowa wykorzystywana do wyznaczania obszarów manewrowania statku pochodzi z populacji generalnej o rozkładzie normalnym. Typ rozkładu zmiennej losowej determinuje wymiary obszaru manewrowania statku stanowiącego podstawowe kryterium bezpieczeństwa nawigacji. Jako materiał badawczy wykorzystano wyniki badań symulacyjnych dotyczących oceny bezpieczeństwa nawigacji statków/ na lorze podej.iciowym do nabrzeża elektrowni „Dolna Odra".
 • Juszkiewicz, Wiesław; Stateczny, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule zostały przedstawione wybrane problemy związane z realizacją procesu estymacji wektora stanu śledzonego obiektu przy użyciu sztucznych sieci neuronowych regresji ogólnej Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych Mających na celu optymalizację oraz weryfikację zaprojektowanego neuronowego estymatora stanu.
 • Łubczonek, Jacek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Model powierzchni dna jako element numerycznej mapy morskiej powinien charakteryzować się dolnym odwzorowaniem kształtu. W pracy porównano w)>hrane metody interpolacji powierzchni w aspekcie zastosowania ich do budowy numerycznej powierzchni dna.
 • Piszczek, Wojciech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule dokonano analizy modeli zjawiska wykrywania radiolokacyjnego przedstawianych w literaturze nawigacji morskiej. Wskazano na istotność zrozumienia tego zjawiska przez nawigatorów i na wady stosowanych interjiretacji. Zaproponowano i zbudowano model zjawiska wykrywania radiolokacyjnego o walorach nawigacyjnych. Wyciągnięto wnioski natury praktycznej.
 • Piszczek, Wojciech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W referacie zaprezentowano systemowe podejście do modelowania ruchu na skrzyżowaniu toru wodnego i przeprawy promowej Zbudowano model pozwalający oszacować podstawowe parametry bezpieczeństwa ruchu promów na skrzyżowaniu Przeanalizowano jego zalety i wady w aspekcie nakładów i dokładności odzwierciedlenia zjawisk. Wyciągnięto wnioski natury praktycznej.
 • Porada, Jędrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zastosowanie właściwego algorytmu hamowania aktywnego statkiem manewrem CM. wiąże się ze strefą manewrową jaką musi dysponować statek, szczególnie na akwenie ograniczonym brzegami, czy podwottną skarpą toru wodnego. Przedstawiono różne możliwości kształtowania położenia i wielkości tej strefy w zależności od zastosowanego manewru pędnikiem i sterem. Zaproponowane zostały przykładowe algorytmy, zrealizowane przy pomocy programu symulacyjnego.
 • Porada, Jędrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Właściwe rozpoznanie i wykorzystanie możliwości oraz uwarunkowań pracy kompleksu napydowo-sterowego decyduje o efektywnym manewrowaniu promami morskimi. Rozpatrzony został wpływ różnorodnych czynników konstrukcyjnych i napadowych statku dwuśruhowego vt' celu uzyskania ruchu bocznego i obrotowego jednostki Zaproponowane zostały przykładowe testy manewrowe, zrealizowane przy pomocy programu symulacyjnego.
 • Praczyk, Tomasz; Stateczny, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W pracy zaprezentowano wyniki prac prowadzonych w celu zbadania możliwości poprawienia skuteczności identyfikacji obiektów pływających poprzez zastosowanie jednego z elementów sztucznej inteligencji jakimi są sztuczne sieci neuronowe. Zaprezentowano jedną z wielu możliwych architektur sieci, które można zastosować do klasyfikacji danych wejściowych do znanych kategorii sieci a mianowicie sieci radialne
 • Zalewski, Paweł (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule przedstawiono założenia konstrukcji autonomicznego modelu matematycznego mchu statku pracującego w czasie przyśpieszonym (ang. TTS) Koncepcja sterowania statkiem z zastosowaniem predykcji manewru jest próbą odzwierciedlenia procesu myślowego nawigatora poprzez przewidywanie przyszłe/ pozycji statku oraz równoczesne wprowadzenie elementów losowości do wykonywanych manewrów zarówno zmienta/ąc parametry funkcji decyzyjnej tak i poprzez bezpośrednie zmiany nastaw układów sterujących przy stałych parametrach funkcji decyzji.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds