English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Galor, Anna
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2162
Abstract Przedstawiono niektóre zagadnienia związane z wprowadzeniem do eksploatacji szybkich promów dwukadłubowych. które są obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się grupą statków szybkich. Zaprezentowano dwukadłubowe jednostki szybkie, scharakteryzowano trasy na których są one eksploatowane. poruszono problemy bezpieczeństwa, ograniczeń nawigacyjnych, eksploatacji oraz podano wady i zalety jednostek szybkich typu katamaran.
Pages 5-17
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Wybrane zagadnienia związane z wprowadzeniem do eksploatacji szybkich promów dwukadłubowych
Type Review article
References
 1. Badania symulacyjne manewrowania promu typu „ Boomerang " przy stanowisku nr 5 Bazy Promów Morskich w Świnoujściu, Sprawozdanie z badań. Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Szczecin 1997.
 2. Brandowski A.: Metodyka formalnej oceny bezpieczeństwa statku (FSA), Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska, nr 1, 2000.
 3. Deliveries and Orders, Miesięcznik Fast Ferry International z lat 1996 -2000.
 4. Galor A., Analiza ekonomiczno-eksploatacyjna katamaranu „Baonie rang’*, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie 1999 (praca magisterska).
 5. Galor W., Analiza wybranych problemów związanych z eksploatacją bardzo szybkich jednostek (HSC), Materiały konferencyjne EXPLO-SillP'99, Międzyzdroje 1999.
 6. Galor W., Setected Problems of High Speed Craft in Polish Parts, HYDRONAV’99 — MANOEURING’99, I3,h International Conference on Hydrodynamics in Ship Design, 21** International Symposiuin on Ship Ma-nocuvring, Gdańsk-Ostróda 1999.
 7. Galor W., The Effect of High Speed Craft (HSC), “Manoeuvring lo Fort Quay Structures", Proc. IV-th International Conference LITTORAL 98, Barcelona, Spam.
 8. Jastrzębski T., Problemy naukowo-techniczne związane z projektowaniem i budową szybkich katumaranów past izersko-i o worowych, Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk 1996.
 9. Katiciński J., Ofensywa jednostek szybkich, Stocznie, Porty i Żegluga 1993, Nr 3, s. 24.
 10. Kirkegaard J., Fast ferry Operatinn in Danish Waters. Proc. 29lh PIANC Navigalion Congress, HagaSept. 1998,
 11. Łuczak B., Szwankowski S,, Tubiclcwicz A., Ocena możliwości wprowadzenia szybkich promów w obsłudze portów polskich, Instytut Morski, Gdańsk 1996.
 12. Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu - SOLAS 1974 wraz z Protokołem 1978. przynależnymi załącznikami i certyfikatami, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1998.
 13. Nowakowski L., Superszybkie statki transportowe, Stocznie, Porty i Żegluga 1998.
 14. The International Codę of Safety for High Speed Craft, 2000.
 15. Urban J , Szybkie promy i żegluga promowa, Stocznie, Porty i Żegluga 1997.
 16. Wełnicki W., Problemy naukowo-techniczne związane z projektowaniem t budową szybkich katamaranów pasażersko-towarowych. Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk 1996.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 2
Tables 1
Published 2001-07-10
Accepted 2001-06-08
Recieved 2001-05-05


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds