English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Grzebieniak, Robert
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail r.grzebieniak@am.szczecin.pl
Author Tuleja, Joanna
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail j.tuleja@am.szczecin.pl
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2161
Abstract Przedstawiono wyniki badań oceniających odporność na zmęczenie cieplne staliw austenitycznych o następujących składach chemicznych (% mas): 23%Cr/36% A'i, t 7%Cr/34% Ni, 22%Cr/28% Ni. Zawartość pozostałych pierwiastków była następująca: 1,2 + 1,3% Si, 0,61 -f 0,68% Mn. 0,11 -f 0,19% Cu. Próbki z doświadczalnych stopów poddano 75 cyklom zmęczeniowym, polegającym na: nagrzewaniu do temperatury 900°C, wygrzewaniu w tej temperaturze przez 15 minut i gwałtownym chłodzeniu w wodzie o temperaturze 60°C. Odporność na zmęczenie cieplne oceniono na podstawie ilości tworzących się pęknięć. Opracowano zależność matematyczną między ilością pęknięć, a liczbą cykli zmęczeniowych.
Pages 19-27
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Ocena odporności na zmęczenie cieplne wybranych typów staliwa austenitycznego
Type Review article
References
  1. Żuchowski R., Zmęczenie cieplne metali i elementów konstrukcji, Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Materiałowej i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej nr 43, Monografie nr 15, Wrocław 1981.
  2. Żuchowski R., Analiza procesu zmęczenia cieplnego, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1986.
  3. Weroński A., I lejwowski T., Problematyka trwałości elementów pracujących przy podwyższonych temperaturach. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1993.
  4. Mrowec S., Weber T., Nowoczesne materiały żaroodporne, WNT, Warszawa 1982.
  5. Mikułowski B,t Stopy żaroodporne i zarowytrzymałe - nadstopy. Wydawnictwo AGH, Kraków 1997.
  6. Weroński A., Zmęczenie cieplne metali, WNT, Warszawa 1983.
  7. Prowans S., Materiałoznawstwo, PWN, Warszawa - Poznań 1980.
  8. Mrowec S., Kinematyka i mechanizm utleniania metali. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1982.
  9. Piekarski B., Wysiecki M., Staliwo żarowytrzymale na elementy konstrukcyjne pieców do nawęglania, Inżynieria Materiałowa 1987, nr 5 * 6, str. 135.
  10. Piekarski B„ Tuleja J., Rozwój pęknięć w staliwie austenitycznym poddanemu procesowi zmęczenia cieplnego. Politechnika Szczecińska 1998, praca nie publikowana.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 6
Tables 3
Published 2001-07-10
Accepted 2001-06-08
Recieved 2001-05-05


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds