English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Jóźwiak, Zofia
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail zofia_jozwiak@interia.pl
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2160
Abstract Przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu Endoxu (0,00625%, 0,01250%, 01875%), będącego mieszaniną butylohydroksyanizolu, etoxychino-liny, kwasu cytrynowego, kwasu fosforowego oraz związków powierzchniowo-czynnych na hamowanie utleniania i hydrolizy lipidów odpadów śledzi bałtyckich (Clupea harengus L.) w czasie 22-tygodniowego przechowywania w temperaturze -25"C. Analizowano zawartość hydronadtfenków, wtórnych produktów utleniania, dienów, trienów, wolnych kwasów tłuszczowych i karotenoidów. Obliczono aktywność antyoksydacyjną różnych stężeń zastosowanego przeciwu-tłeniacza. Stwierdzono największą zdolność w inhibitowaniu utleniania lipidów do hydroncidllenków Endoxu o stężeniu 0,0125% oraz największą zdolność w hamowaniu nagromadzania się aldehydów Endoxu o stężeniu 0,00625%. Efektywność antyoksydacyjna analizowanego przeciwutleniacza była największa do 3 miesiąca przechowywania odpadów śledzi w temperaturze -25' C.
Pages 29-48
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Wpływ Endoxu na utlenianie lipidów odpadów śledzi bałtyckich w czasie zamrażalniczego przechowywania
Type Review article
References
 1. Bandyopadhyay G. K., Dutta J., Ghosh S., 1982: Preferential oxidation of linolenic acid compared to linoleic acid in the liver catfish. Lipids, 17, 10, 733-740.
 2. Bartnikowskn E., 1995: Antyoksydanty w żywności. XXVI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, „Osiągnięcia i perspektywy technologii żywności”, Streszczenia referatów i doniesień, Łódź, 19-21.
 3. Borderias A J ., Morał A., Tejada M , 1981: Stahility of whole, filleted, and mmced trout (Salino irideus Gihb.) during frozen storage. I.I.R. - Com C2, Dl, D2, D3. - Boston (USA), 409 -418.
 4. Czeczuga B., Chełkowski Z., 1984: Carotenoids in fish. XXXV/. Carotenoid contenls in aduet indniduals of sea trout Salino trutta L. during spawning, spawning migration, spawning and post - spawning migration. Acta Ichtl. Pisc., 14, 1-2, 187-201.
 5. Drozdowski B., 1973: Wpływ budowy glicerydów i występujących w nich kwasów tłuszczowych na mechanizm hydrolizy enzymatycznej. Politechnika Gdańska. Rozprawa habilitacyjna.
 6. Dugan L. Jr., 1955: Stahility and rancidity. J. Amer. Oil Chem. Soc., 32, 605-611.
 7. Eun J.B., Hcamsberger J.O., Kim JM, 1993: Antioxidants activators, and inhihitors effect the enzymie lipid peroxidation system of catfish muscle mi-crosomes. J Food Sci. 58, 1,71-74.
 8. Gardner H.W , 1979: Lipid hydroperoxide reactivity with proteins and amino acids. J. Agric. Food Chem., 27, 2, 220-229.
 9. German J.B.. Kinsella J.E., 1986: Hydroperoxide metaholism in trout gili tissue. Effect of glutatione on lipoxygenase products generated from arachidonic acid and docosahexaenoic acid. Btochim Biophys. Acta, 879, 378-387.
 10. Gontarz J., Kwietniak M., 1989: Możliwości ochrony jakości tłuszczu w okresie zbiórki, magazynowania i przerobu surowców utylizacyjnych. Gosp. Mięsna, 6, 16-19.
 11. Gusiejnov T.M., Nasibov E.M., Dż.afarov A. J., 1990: Ućastije selenu v regulaciji pieriekisnogo okislenija lipidov biomembran i aktivnost gluta-tionperoksidazy. Biochimija., 3,499-508.
 12. Hamieton R.J , Chapter Z., 1989: The chemistry of ranccidity in foods. In”Rancidity in Foods” Ed Allen J.C., and Hamieton R.J., FJsevier Applied Science London and New York. 1-21.
 13. Han T J , Liston J , 1989: Lipid peroxidation protection factors in rainbow trout (Salino gairdnerii) muscle cytosol. J. Food Sci., 54, 4, 899-813.
 14. Harris P., Tali J., 1994: Siibsłrate specificity of mac krei flesh lipopoty-genase. J. Food Sci., 59, 3. 504-506, 516.
 15. Usieli R.J., German J.B., Kmsella J.E., 1988: Lipoxygenase in ftsh tissue. Sonie properties of the 12-lipoxygenase from trout giel. J. Agric. Food Chem., 36, 680-685.
 16. Jasińska M., 1996: 1996: Wpływ wybranych czynników na szybkość dojrzewania solonych śledzi. AR Szczec. Rozprawy., 171.
 17. Linko R R., 1967: Fatty acids and other componenls of Baltic herring fish lipids. Ann. Univ. Turku Ser. A, 101, 7 - 121.
 18. Marcuse R., 1962: The effect of same amino acids on the oxidation of lino-leic acid and its methyl ester. J. Amer. Oil Chem. Soc., 39, 2, 97-103.
 19. Mohri S., Cho S.Y., Endo Y., Fujimato K., 1990; Upoxygenase activity in ' surdine skin. Agric. Biol. Chem., 54, 1889-1991.
 20. Raghnveer K G., Hammond E. G., 1967: The influance of glyceride struc-turę on the ratę of autoxidation. Food Technol ., 44, 4, 239-243.
 21. Sakina N.L., Doncov A.E., Kuzniecova G.P., Ostrovskij M.A., Arćakov A.I., 1980: lngibirovanije pieriekisnogo okisiienija lipidov melanoprotei-novymi granulami. Biochimija., 45. 8, 1476-1480.
 22. Schmedes A., Holmer G., 1989: A new thiobarbituric and (TBA) methodfor determining free malondialdehyde (MDA) and hydroperoxides seleciivety as a easure of lipid peroxidation. J. Amer. Oil Chem. Soc. 66, 6, 813-817.
 23. Sebedio J.L., Langman M.F., Eaton C.A., Ackman R.G., 1981: Alteration of long cham fatty acids of herring od during hydrogenation on nickel catalyst. J. Amer. Oil Chem. Soc., 58, 1, 41-48
 24. Siedova L.S., Lvutina E.A., 1989: ChimiĆeskij sostav otchodov razdielki sigwych ryb. Piść. tiechnoł., 2, 31 - 34.
 25. Stodolnik L., 1981: Przemiany lipidów ryb w czasie zamrażalniczego składowania. AR Szczecin. Rozprawy 76. Praca habilitacyjna.
 26. Stodolnik L., Błasiak E., Broszędzka H., 1992: Wpływ Tweenu HO, kwasu cytrynowego i kwasu acetylosalicylowego na zmiany lipidów tkanki mięśniowej śledzi bałtyckich w czasie zamrażalniczego przechowywania. Chłodnictwo., 2, 29-35.
 27. Stodolnik L., Podsiadło L., 1983: The antioxidant effects of glutamic acid and glycerine on cod mince in fozen storage. 16,h Int. Congress Rcfrig., Paris, Comm. C-2. Prcprints. Int. Inst. Refrig., Paris, 312-317.
 28. Szukalska E., 1979: Uwodornienie na katalizatorach miedziowych kwasu linolennwego w olejach rzepakowych. Politechnika Gdańska. Praca doktorska.
 29. Warner K , Frankel E. N., 1987: Effects fi-carotene on light stahility ofsoy-hean oil. J. Amer. Oil Chem. Soc.. 64. 2, 213-218.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 13
Tables 4
Published 2001-07-10
Accepted 2001-06-08
Recieved 2001-05-05


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds