English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Kicińska, Maria
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Pleszko, Marcin
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2159
Abstract Rozpatrzono, opierając się na analizie danych literaturowych, problem skłonności nawozów mineralnych do zbrylania, szczególnie istotny w transporcie morskim i długoterminowym składowaniu. Przedstawiono ogólną charakterystykę i mechanizm tego procesu oraz wpływ właściwości fizycznych nawozów mineralnych na ich tendencję do tworzenia aglomeratów. Uwzględniono czynniki sprzyjające tej niekorzystnej przemianie omawianego ładunku w transporcie morskim oraz podano ogólne zalecenia zapobiegające jej powstawaniu
Pages 49-57
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Zbrylanie nawozów mineralnych w aspekcie transportu morskiego i składowania portowego
Type Review article
References
 1. Cluylon W.H.: Humidity Fiu tors Affecting Storage and HandUng of Fertilizers. IFDC TVA, Muscle Shoals 1995.
 2. Claylon W.E.: Physical Properties of Fertilizers. IFDC TVA, Muscle Shoals 1995.
 3. Fertilizer coatings and dusi eon troi. Quality Products. Quality Partner-sliips. Fertilizer International, 1998, nr 367, Nov./Dec.
 4. Fertilizer Manuał. I.F.D.C., Muscle Shoals, December 1979
 5. Gavillet F.: Inspection and International Standardizution of Fertilizer Quulity Con troi. Fertilizer Focus, July 1998.
 6. Guaranteeing farmers a free flow. Fertilizer International, 1996, nr 355, , No v./Dec.
 7. Hoffmeister G.: Physical Properties of Fertilizers and Methods for Meas-uring Them. Bulletin Y-147, IFDC TVA, Muscle Shoals, October 1979.
 8. Informacje uzyskane od dr inz. II. Gabryela, Głównego Technologa Z.Ch. „Police".
 9. Kjoehl O.: Product quality reąuirements in bulk shipment of fertilizers. Proc. Techn. Conf. JSMA Lłd., The Hague 1976, publ. 1977.
 10. Leśmian Kordas R., Kicińska M.: Htgroskopijność towarów przemysłowych Studia nr 29, WSM Szczecin 1997.
 11. Manual of Fertilizer Processing. Ed. F.T. Nielsson, International Mineruls and Chemical Corporation, Mełberry Florida 1987.
 12. PN-C-87012.06. Nawozy sztuczne. Metody badań właściwości fizycznych nawozów granulowanych. Oznaczanie sypkości.
 13. PN-C-87004. Nawozy i środki kondycjonujące glebę. Terminologia.
 14. Rutland D.W.: Fertilizer Product Conditioning Agents - Emphasis on NPKs. IFDC, Muscle Shoals, 1990, Sept.
 15. Rutland D.W.: Storage and HandUng Cha rac te ristics of Urea-tiased NPK Fertilizers. IFDC, Muscle Shoals, 1990, Sept.
 16. Workshop Proceedings Urea-Ilased NPK, Plant Design and Cooperating Alternatives. I.F.D.C., Muscle Shoals 1990.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 01
Tables 0
Published 2001-07-10
Accepted 2001-06-08
Recieved 2001-05-05


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds