English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Leśmian-Kordas, Ruta
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail r.lesmian@am.szczecin.pl
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2158
Abstract Na podstawie przeglądu literatury, stwierdzono niejednoznaczne stosowanie niektórych terminów istotnych w składowaniu i transporcie, określających cechy fizyczne sypkich ładunków masowych. Udowodniono, te terminologia takich parametrów fizycznych ładunków jak kąt nasypu i kąt zsypu nie jest uporządkowana w normach krajowych, Kodeksie BC oraz innej literaturze. Przytoczono przykłady synonimów tych wielkości fizycznych oraz przykłady ich stosowania Z pominięciem definicji wyjaśniających ich znaczenie.
Pages 59-73
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Terminy i definicje wybranych właściwości fizycznych ładunków, istotnych w składowaniu, przeładunku i przewozie
Type Review article
References
 1. Bąkowski R., Leksykon magazynowania, PWE, Warszawa 1982.
 2. Cichoń M., Lisińska-Kuśnierz M., Technika i technologia przechowywania artykułów spożywczych, AE w Krakowie, Kraków 1988.
 3. Drzewieniecka B., Badanie kąta nasypu i naturalnego zsypu w aspekcie bezpieczeństwa przewozu ziarna drogą morską, ZN WSM nr 58, Szczecin 2000
 4. Fiałkiewicz A., Michałowski A., Metody określania krytycznych i dopuszczalnych ilości wilgoci w koncentratach rud przewożonych drogą morską. Magazynowanie i transport towarów, Poznań 1976, nr 9.
 5. Karczewski J i inni. Wpływ procesu magazynowania na właściwości komponentów paszowych, Przegląd Zbożowo-Młynarski, 1989, nr 2.
 6. Katalog polskich norm 1966, PKN, Warszawa 1996.
 7. Kod bezpiecznego przewozu stałych ładunków masowych (Codę BC) IMO, Londyn 1994.
 8. Laskowski J., Melicon J.P., Metody oceny właściwości surowców paszowych na podstawie pomiaru podstawowych cech fizycznych, Biul. Inf. Przem. Paszowego, 1985, nr 2.
 9. Leśmian-Kordas R., Drzewieniecka B., Normalizacja w Polsce, Studia WSM, Szczecin 2000.
 10. Lisińska-Kuśnierz M., Wybrane zagadnienia z przechowalnictwa towarów, AR. Kraków 1992.
 11. Ładunki okrętowe. Poradnik encyklopedyczny, PTT, Oddział Morski, Sopot 1994.
 12. Mokrzyszczak H., Ładunkoznawstwo, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1995.
 13. Scharnow R., Ładunkoznawstwo okrętowe, Wydawnictwo WSM w Gdym, Gdynia 1996.
 14. The cotnputerized IMDG Codę. Version 4.0. Amendments 29. Copyright INO/ETC 1998.
 15. Wójciak M., Charakterystyka biofizykochemiczna pasz oraz wynikające stąd wymagania w zakresie składowania, pakowania i transportu, Magazynowanie i transport towarów, 1981, nr 3.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 5
Tables 2
Published 2001-07-10
Accepted 2001-06-08
Recieved 2001-05-05


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds