English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Michalski, Marek A.
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2156
Abstract Odra na obszarze Polski dzieli się na pięć częśc i. W artykule opisana jest jej część druga. Część pierwsza nie spełnia współczesnych wymagań żeglugowych. Przedstawione zostały parametry drogi wodnej oraz utrudnienia żeglugowe, takie jak jazy, śluzy, mosty, promy, płycizny, zakazy kotwiczenia W podsumowaniu dokonano oceny zgodności parametrów z klasą drogi wodnej.
Pages 85-97
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Aktualny stan skanalizowanego odcinka Odrzańskiej Drogi Wodnej
Type Review article
References
 1. Charakterystyka techniczno-żegiugowa Odrzańskiej Drogi Wodnej b.m., b.d , 148 s.
 2. Informator drogi wodnej rzeki Odry, ODGW, Wrocław 1994, 138 s,
 3. Informator dróg wodnych śródlądowych żeglownych, CUGW, Warszawa 1961, 493 s.
 4. Małkiewicz T., Odrzańska droga wodna potrzeby odcinka skanalizowa-nego górnej Odry i Odry swobodnie płynącej od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej, Konferencja „Gospodarcze wykorzystanie Odry”, Civitas Christiana, Szczecion 1997, s. 51-62.
 5. Michalski M., Navigation and sliip operation on Polish inland waterways, Marinę Technology III, WIT Press Southampton, Boston 1999, s. 343-351.
 6. Michalski M., Topical condition of Odra waterway, 3Td International Confe-rence Transeuropean Multimodal Transit Corndor Vi. Ostrava 1999, s. 100-1 10.
 7. Miłkowski M., Odrzańska droga wodna, Wyd. Morskie, Gdańsk 1976, 310 s.
 8. Miłkowski M., Nowa europejska klasyfikacja śródlądowych dróg wodnych żeglownych, Gospodarka Wodna 1993, nr 5, s. 114-119.
 9. Rogala R., Banach W., Winter J.. Nowa klasyfikacja wód żeglownych w Polsce, Gospodarka Wodna 1995, nr 8.
 10. System wodny Odry i instytucje jej dorzecza, IMS, Wrocław 1999, 171 s.
 11. Tolkacz L., Wołk E., Katalog polskich portów rzecznych i rzeczno-nwrskich Odrzańska Droga Wodna (część 1) - Rzeka Odra, Szczecin 1994, 63 s.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 3
Tables 7
Published 2001-07-10
Accepted 2001-06-08
Recieved 2001-05-05


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds