English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Michalski, Marek A.
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2155
Abstract Odra na obszarze Polski dzieli się na pięć części. W artykule opisana jest trzecia i czwarta część rzeki. Część piąta jest drogą dla statków morskich, co było powodem pominięcia jej w artykule. Opisane zostały parametry drogi wodnej oraz utrudnienia Żeglugowe, takie jak: mosty, promy, płycizny, zakazy kotwiczenia W podsumowaniu określono zgodność parametrów z klasą poszczególnych odcinków drogi wodnej
Pages 99-113
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Aktualny stan swobodnie płynących odcinków Odrzańskiej Drogi Wodnej
Type Review article
References
 1. Charakterystyka techniczno-żeglugowa Odrzańskiej Drogi Wodnej b.m., b.d., 148 s.
 2. Informator drogi wodnej rzeki Odry, OPGW, Wrocław 1994, 138 s.
 3. Malkiewicz T.. Odrzańska droga wodna - potrzeby odcinka skanalizowanego górnej Odry i Odry swobodnie płynącej od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej, Konferencja „Gospodarcze wykorzystanie Odry", Civitas Christiana, Szczeci on 1997, s. 51 -62.
 4. Michalski M., Navigation and ship operation on Polish inland walerways, Marine Technology III, WIT Press Southampton. Boston 1999, s, 343-351.
 5. Milkowski M., Odrzańska droga wodna, Wyd. Morskie, Gdańsk 1976, 310 s.
 6. Milkowski M.t Nowa europejska klasyfikacja śródlądowych dróg wodnych żeglownych. Gospodarka Wodna 1993, nr 5, s. 114-119.
 7. Program rozwoju drogi wodnej do 2005 roku. MOŚZNiL, MTiGM, MPiH, Warszawa 1995, 9 s.
 8. Rogala R., Banach W., W i mer 1., Nowa klasyfikacja wód żeglownych w Polsce, Gospodarka Wodna 1995, nr 8.
 9. System wodny Odry i instytucje jej dorzecza, IMS, Wrocław 1999, 171 s.
 10. Tołkacz L., Wołk E., Katalog polskich portów rzecznych i rzeczno-morskich - Odrzańska Droga Wodna (część I) - Rzeka Odra, Szczecin 1994, 63 s.
 11. Tołkacz L., Wołk E., Katalog polskich portów rzecznych i rzeczno-morskich - Odrzańska Droga Wodna (część 11) - Morskie wody osłonięte, Szczecin 1995, 51 s.
 12. WESKA'98, Bmnensehiffahrts - Verlag GmbH Duisburg 1998, S. A7I6 -A739.
 13. Winter J., Perspectives of river transport on the Oder - waterway, Confcr-enee Transeuropean Multimodal Transu Corridor VI, Ostrava 1999, s. 90-99.
 14. Zaleski J., Program Odra 2006, Wrocław 1998, s. 12 + 7 + 8.
 15. Zaleski J., Winter J., Program dla Odry 2006 - Streszczenie, MŚ, Kancelaria Prezesa RM 2000, 9 s.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 1
Tables 6
Published 2001-07-10
Accepted 2001-06-08
Recieved 2001-05-05


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds