English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Plewiński, Leszek
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2154
Abstract Problem zdatności statku do żeglugi ma ścisły związek z jego bezpieczną eksploatacją. W artykule przedstawiono te powiązunia i współzależności na tle uwarunkowań ruchu jednostek pływających. Zwrócono szczególną uwagę na znaczenie właściwej obsady załogowej i zagadnienia związane ze szkoleniem załóg pływających Wskazano również na zagrożenia, jakie niesie z sobą nadmierna redukcja załogi i wdrażanie dwuwuchtowego systemu pracy na statkach. Wykazano potrzebę podjęcia wielokierunkowych działań gnających na celu podniesienie na wyzszy poziom bezpieczeństwa na morzu i poprawę ochrony środowiska naturalnego.
Pages 115-125
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Podstawowe wymagania bezpiecznej eksploatacji statków morskich
Type Review article
References
  1. Gucma S., Jagniszczak I.: Nawigacja morska dla kapitanów. Wyd. Foka. Szczecin 1997.
  2. Jurdziński M : Planowanie nawigacji w obszarach ograniczonych. Fundacja Rozwoju WSM w Gdyni. Gdynia 1999
  3. Kodeks morski z aktami wykonawczymi, Wyd. Prawnicze i tkonomiczne „Lex”. Gdańsk 1993.
  4. Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974. SOLAS. Tekst ujednolicony. PRS. Gdańsk 1998.
  5. Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu. PRS. Gdańsk 1995.
  6. Nowicki A.: Wiedza o manewrowaniu statkiem morskim. Podstawy teorii i praktyki. Trademar Gdynia 1999.
  7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych, pełnienia wacht oraz składu załóg statków morskich o polskiej przynależności. (Dz.U. z dnia 30 listopada 2000 r.).
  8. Zaleski J.: Ogólna geografia transportu morskiego w zarysie. Wyd. 2 rozszerz. PWN. Warszawa 1978.
  9. Zatonięcie m/s „Busko Zdrój”, utonięcie 9 i zaginięcie 15 członków załogi na Morzu Północnym w dniu 8 lutego 1985 r. Prawo i Orzecznictwo Morskie 1986 Nr 3-4, ss. 84-240.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 0
Published 2001-07-10
Accepted 2001-06-08
Recieved 2001-05-05


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds