English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Szyszko, Małgorzata
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Twardochleb, Piotr
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2153
Abstract Przedstawiono nowoczesne rozwiązania technologiczne i informatyczne stosowane vv terminalu kontenerowym nowej generacji. Zintegrowane systemy informatyczne optymalizacji ruchu i pozycjonowania wozów bramowych oraz zarządzania placem składowym zastosowane w Terminalu Burchardkai w Hamburgu pozwoliły na osiągnięcie znacznego wzrostu wydajności przeładunkowej bez dodatkowych inwestycji związanych z modernizacją urządzeń przeładunkowych.
Pages 127-141
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Zintegrowany system obsługi nowoczesnego terminalu kontenerowego
Type Review article
References
  1. Avery P,, Inuenting a way of trouble, Cargo Systems sierpień 2000.
  2. Avery P., Starting to power up. Cargo Systems, wrzesień 2000.
  3. Containerisation International Yearhook 1998. Londyn 1998,
  4. Die HHLA-Gruppe im Geschdftsjahr 1999, mat. z konferencji prasowej, Hamburg 28 czerwca 2000.
  5. HHLA mit positiver Dilanzfur 1999, HANSA-Schifffahrl-Sdiiffbau-Hafen, Nr 8, 2000.
  6. Paperless Port Hamburg, DHU Hamburg, Hamburg 1996.
  7. Port of Hamburg Hutułbook, Compass Publicutions Lłd , Londyn 1997.
  8. Sleenken D., Last operational experienve with satellite positioning system, dostępne w: http://www.hhla.de.
  9. Steenken D., Opńmised routing of straddle carriers at hinterUmd and ąuay-stde, materiały konferencji Oplimised Container terminal layout logistics & equipment conlrul, Londyn 29 i 30 listopada 1999.
  10. Twardochleb P., Informatyzacja przeładunku w Terminalu Burchardkai {UHLA, Hamburg), praca nie publikowana, WSM Szczecin 2000
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 10
Tables 0
Published 2001-07-10
Accepted 2001-06-08
Recieved 2001-05-05


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds