English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Wiśnicki, Bogusz
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail b.wisnicki@am.szczecin.pl
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2152
Abstract Dokonano częściowej analizy techniczno-technologicznej transportu multimodalnego Omówione zostały jednostki ładunkowe, środki transportu oraz organizacja przewozów tymi środkami transportu.
Pages 143-157
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Wybrane aspekty technologii transportu multimodalnego
Type Review article
References
  1. Cegielny E., Wybrane jednostki ładunkowe dla kolejowo-drogowego trans-poriu kombinowanego. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK w Krakowie nr 20. Kraków 1997.
  2. Kiler D.. DB raises stakes, Containerisation International 10/1998
  3. Irolow E., Istota przewozów multimodalnych, Stocznie, Porty, Żegluga 1998, nr 3.
  4. Grzybowski L, B. Lączyński, A. Narodzonek, Kontenery w transporcie morskim, Trademar. Gdynia 1997
  5. Jakubowski L., Kodyfikacja i terminale w transporcie kombinowanym. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK w Krakowie nr 20. Kraków 1997.
  6. Korzeń ZM Logistyka w transporcie towarów, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1998
  7. Madej J., Techniczno-gospodarcze korzyści zastosowania transportowej techniki himodalnej. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK w Krakowie nr 20, Kraków 1997.
  8. Neider J., Marciniak Neider D., Przewozy intermodalne w handlu międzynarodowym, PWE, Warszawa 1995.
  9. Papiernik M., Wybrane zagadnienia techniczne transportu kombinowanego w Polsce, Spedycja i Transport 1996, nr 4.
  10. Wronka J . Organizacja przewozów kolejowych w europejskich systemach transportu kombinowanego. Przegląd Komunikacyjny 1997, nr 12.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 6
Tables 1
Published 2001-07-10
Accepted 2001-06-08
Recieved 2001-05-05


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds