English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

61 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 61 / 2001 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Galor, Anna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono niektóre zagadnienia związane z wprowadzeniem do eksploatacji szybkich promów dwukadłubowych. które są obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się grupą statków szybkich. Zaprezentowano dwukadłubowe jednostki szybkie, scharakteryzowano trasy na których są one eksploatowane. poruszono problemy bezpieczeństwa, ograniczeń nawigacyjnych, eksploatacji oraz podano wady i zalety jednostek szybkich typu katamaran.
 • Grzebieniak, Robert; Tuleja, Joanna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań oceniających odporność na zmęczenie cieplne staliw austenitycznych o następujących składach chemicznych (% mas): 23%Cr/36% A'i, t 7%Cr/34% Ni, 22%Cr/28% Ni. Zawartość pozostałych pierwiastków była następująca: 1,2 + 1,3% Si, 0,61 -f 0,68% Mn. 0,11 -f 0,19% Cu. Próbki z doświadczalnych stopów poddano 75 cyklom zmęczeniowym, polegającym na: nagrzewaniu do temperatury 900°C, wygrzewaniu w tej temperaturze przez 15 minut i gwałtownym chłodzeniu w wodzie o temperaturze 60°C. Odporność na zmęczenie cieplne oceniono na podstawie ilości tworzących się pęknięć. Opracowano zależność matematyczną między ilością pęknięć, a liczbą cykli zmęczeniowych.
 • Jóźwiak, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu Endoxu (0,00625%, 0,01250%, 01875%), będącego mieszaniną butylohydroksyanizolu, etoxychino-liny, kwasu cytrynowego, kwasu fosforowego oraz związków powierzchniowo-czynnych na hamowanie utleniania i hydrolizy lipidów odpadów śledzi bałtyckich (Clupea harengus L.) w czasie 22-tygodniowego przechowywania w temperaturze -25"C. Analizowano zawartość hydronadtfenków, wtórnych produktów utleniania, dienów, trienów, wolnych kwasów tłuszczowych i karotenoidów. Obliczono aktywność antyoksydacyjną różnych stężeń zastosowanego przeciwu-tłeniacza. Stwierdzono największą zdolność w inhibitowaniu utleniania lipidów do hydroncidllenków Endoxu o stężeniu 0,0125% oraz największą zdolność w hamowaniu nagromadzania się aldehydów Endoxu o stężeniu 0,00625%. Efektywność antyoksydacyjna analizowanego przeciwutleniacza była największa do 3 miesiąca przechowywania odpadów śledzi w temperaturze -25' C.
 • Kicińska, Maria; Pleszko, Marcin (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Rozpatrzono, opierając się na analizie danych literaturowych, problem skłonności nawozów mineralnych do zbrylania, szczególnie istotny w transporcie morskim i długoterminowym składowaniu. Przedstawiono ogólną charakterystykę i mechanizm tego procesu oraz wpływ właściwości fizycznych nawozów mineralnych na ich tendencję do tworzenia aglomeratów. Uwzględniono czynniki sprzyjające tej niekorzystnej przemianie omawianego ładunku w transporcie morskim oraz podano ogólne zalecenia zapobiegające jej powstawaniu
 • Leśmian-Kordas, Ruta (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na podstawie przeglądu literatury, stwierdzono niejednoznaczne stosowanie niektórych terminów istotnych w składowaniu i transporcie, określających cechy fizyczne sypkich ładunków masowych. Udowodniono, te terminologia takich parametrów fizycznych ładunków jak kąt nasypu i kąt zsypu nie jest uporządkowana w normach krajowych, Kodeksie BC oraz innej literaturze. Przytoczono przykłady synonimów tych wielkości fizycznych oraz przykłady ich stosowania Z pominięciem definicji wyjaśniających ich znaczenie.
 • Leśmian-Kordas, Ruta; Drzewieniecka, Beata (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań niektórych właściwości fizycznych śruty sojowej, u- tym zmiany kąta nasypu oraz zsypu w zależności od wysokości warstwy ładunku w stosowanym do pomiaru aparacie. Wyniki badań zilustrowano na wykresie oraz opracowano statystycznie.
 • Michalski, Marek A. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Odra na obszarze Polski dzieli się na pięć częśc i. W artykule opisana jest jej część druga. Część pierwsza nie spełnia współczesnych wymagań żeglugowych. Przedstawione zostały parametry drogi wodnej oraz utrudnienia żeglugowe, takie jak jazy, śluzy, mosty, promy, płycizny, zakazy kotwiczenia W podsumowaniu dokonano oceny zgodności parametrów z klasą drogi wodnej.
 • Michalski, Marek A. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Odra na obszarze Polski dzieli się na pięć części. W artykule opisana jest trzecia i czwarta część rzeki. Część piąta jest drogą dla statków morskich, co było powodem pominięcia jej w artykule. Opisane zostały parametry drogi wodnej oraz utrudnienia Żeglugowe, takie jak: mosty, promy, płycizny, zakazy kotwiczenia W podsumowaniu określono zgodność parametrów z klasą poszczególnych odcinków drogi wodnej
 • Plewiński, Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Problem zdatności statku do żeglugi ma ścisły związek z jego bezpieczną eksploatacją. W artykule przedstawiono te powiązunia i współzależności na tle uwarunkowań ruchu jednostek pływających. Zwrócono szczególną uwagę na znaczenie właściwej obsady załogowej i zagadnienia związane ze szkoleniem załóg pływających Wskazano również na zagrożenia, jakie niesie z sobą nadmierna redukcja załogi i wdrażanie dwuwuchtowego systemu pracy na statkach. Wykazano potrzebę podjęcia wielokierunkowych działań gnających na celu podniesienie na wyzszy poziom bezpieczeństwa na morzu i poprawę ochrony środowiska naturalnego.
 • Szyszko, Małgorzata; Twardochleb, Piotr (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono nowoczesne rozwiązania technologiczne i informatyczne stosowane vv terminalu kontenerowym nowej generacji. Zintegrowane systemy informatyczne optymalizacji ruchu i pozycjonowania wozów bramowych oraz zarządzania placem składowym zastosowane w Terminalu Burchardkai w Hamburgu pozwoliły na osiągnięcie znacznego wzrostu wydajności przeładunkowej bez dodatkowych inwestycji związanych z modernizacją urządzeń przeładunkowych.
 • Wiśnicki, Bogusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dokonano częściowej analizy techniczno-technologicznej transportu multimodalnego Omówione zostały jednostki ładunkowe, środki transportu oraz organizacja przewozów tymi środkami transportu.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds