English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Zmuda, Arkadiusz
Affiliation West Pomeranian University of Technology, Faculty of Maritime Technology Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej Katedra Maszyn Cieplnych i Siłowni Okrętowych 71-065 Szczecin, al. Piastów 41
E-mail arkadiusz.zmuda@zut.edu.pl
ISSN printed 1733-8670
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/214
Abstract The article presents a preliminary estimation of the possibility of using Stirling engines in power and waste heat utilization systems of LNG carriers. Flexibility of applying heat sources, very silent operation and very low exhaust gas emission are to the advantage of applying Stirling engines in marine power plants. Unquestionably, one strong point of Stirling engines is the fact that various heat sources can be used to feed them, including waste heat generated by the main and auxiliary engines and burning boil-off gas (evaporated cargo), which is especially important in the LNG carrier power systems. The discussed issues include gas demand by the main propulsion of LNG carriers together with the amount of boil-off, main propulsion power and electric power demand of LNG carriers of various sizes. Finally, an example system for waste heat utilization and reduction of toxic exhaust gases emission of the employing a Stirling engine is describe
Pages 98–104
Publisher Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Keywords marine power plant
Keywords LNG carriers
Keywords propulsion system
Keywords waste heat utilization
Keywords Stirling engines
Title Estimation of the possibility of Stirling engine applications in LNG carrier power systems
Type Original scientific article
References
 1. WALKER G.: Stirling Engines. Clarendon Press, Oxford 1980, 56–58.
 2. ŻMUDZKI S.: Silniki Stirlinga. WNT, Warszawa 1993, 42–44.
 3. ŻMUDZKI S.: Perspektywy zastosowania silników Stirlinga w okrętownictwie i żegludze morskiej. XII Sympozjum Paliw Płynnych i Produktów Smarowych w Gospodarce Morskiej. Centrum Szkolenia EXPLONAFT, Warszawa–Szczyrk 1997, 7–14.
 4. Two-stroke Propulsion Trends in LNG Carriers. MAN Diesel A/S, Copenhagen, Denmark 2007.
 5. CHĄDZYŃSKI W.: Trendy rozwoju układów napędowych gazowców LNG. ZN AM w Szczecinie, Explo-Ship 2006, 10(82), 139–150.
 6. JAMROŻ J.: Odparowany ładunek na zbiornikowcach jako alternatywne paliwo dla głównych silników napędowych. XXII Sympozjum Siłowni Okrętowych SymSO 2001. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2001, 131–140.
 7. LNG Carriers with ME-GI Engine and High Pressure Gas Supply System. MAN Diesel A/S, Copenhagen, Denmark 2007.
 8. MICHALSKI R.: Siłownie okrętowe. Obliczenia wstępne oraz ogólne zasady doboru mechanizmów i urządzeń po-mocniczych instalacji siłowni motorowych. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1997, 29–30.
 9. BALCERSKI A., ZIÓŁKOWSKI M.: Metoda określania zapo-trzebowania na energię elektryczną w typowych stanach eksploatacji statków towarowych dla potrzeb wstępnego doboru siłowni. ZN WSM w Szczecinie, Explo-Ship 2002, 66, 53–60.
 10. GIERNALCZYK M., GÓRSKI Z.: Metoda określania zapotrze-bowania energii do napędu statku, energii elektrycznej i wydajności kotłów dla nowoczesnych zbiornikowców do przewozu ropy naftowej i jej produktów przy wykorzysta-niu metod statystycznych. ZN AM w Szczecinie, Explo- -Ship 2006, 10(82), 183–192.
 11. ABRAMOWSKI T., ZMUDA A.: Modelowanie okrętowych układów napędowych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. XXII Sympozjum Siłowni Okrętowych SymSO 2001, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2001, 5–12.
 12. HERDZIK J.: Miara zapewnienia dostaw energii elektrycznej na statkach. ZN AMW w Gdyni, 2005, nr 162 K/2, XXVI Sympozjum Siłowni Okrętowych SymSO 2005, 99–108.
 13. BEHRENDT C.: Problemy wyznaczania i wykorzystania zasobów ciepła odpadowego w okrętowych układach ener-getycznych. ZN AM w Szczecinie, Explo-Ship 2006, 10(82), 31–40.
 14. BEHRENDT C., ADAMKIEWICZ A., KRAUSE P.: Turboprądni-ca utylizacyjna na parę nasyconą jako alternatywne źródło energii elektrycznej w systemie odzyskiwania energii wtórnej statku. Wybrane problemy projektowania i eksplo-atacji siłowni okrętowych, XXVII Sympozjum Siłowni Okrętowych SymSO 2006, Wydawnictwo Uczelniane Poli-techniki Szczecińskiej, Szczecin 2006, 19–30.
 15. Game Changer – STM Stirling Engine. Stirling Biopower Inc., Ann Arbor, USA 2003–2007.
 16. LNG Carrier Propulsion by ME-GI Engines and / or Reli-quefaction. MAN Diesel A/S, Copenhagen, Denmark 2004.
 17. ŻMUDZKI S., KOPER P.: Analiza energetyczna systemu uty-lizacji ciepła spalin wylotowych silników okrętowych w silniku Stirlinga. Prace Naukowe Politechniki Szczeciń-skiej nr 536: „Badania i rozwój konstrukcji silnika Stir-linga”. Wydawnictwo Uczelniane PS, Szczecin 2000, 83–96.
 18. ABRAMOWSKI T., BORTNOWSKA M.: Analysis of Design So-lutions and Operational Features of Natural Gas Carriers. Problemy Eksploatacji, 2008, 2 (69), 139–148.
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 6
Tables 0
Published 2010-06-10
Accepted 2010-05-09
Recieved 2010-04-11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds