English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Christowa, Czesława
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2147
Abstract Określono cel, uwarunkowania i możliwości realizacji projektu oraz działania Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego-Port Szczecin (ZCL-PS) Na tle powiązań transportowych i funkcji gospodarczych regionu zachodniopomorskiego oraz prognozy popytu na usługi logistyczne została przedstawiona wielokrytenalna ocena lokalizacji ZCL-PS Scharakteryzowano funkcje logistyczne oraz plan przestrzennego zagospodarowania terenów przeznaczonych na budowę ZCL-PS Ponadto dokonano oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz możliwości jego realizacji W artykule zawarto wyniki badań prowadzonych w ramach pracy naukowo-badawczej „Studium możliwości budowy Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego-Port Szczecin".
Pages 29-44
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Koncepcja i uwarunkowania realizacji Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego-Port Szczecin
Type Review article
References
  1. Christowa Cz Wstępna koncepcja lokalizacji Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego w rejonie Szczecin-Świnoujście (Etap I), praca wykonana w ramach umowy o realizację projektu badawczego zamawianego i finansowanego przez KBN w latach 1998-1999, Gdańsk 1998
  2. Christowa Cz.: Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne w: „Koncepcja lokalizacji centrów logistycznych w Polsce ”, praca zbiorowa pod kierunkiem Leszka Mindura, Krajowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2000
  3. Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2015, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2000.
  4. Strategia rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu, praca naukowo-badawcza wykonana pod redakcją naukową Czesławy Christowej, Zarząd Morskiego Portu Szczecin-Świnoujście SA, Szczecin 2000
  5. Studium wykonalności budowy Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego-Port Szczecin (Feasihtlity Study), praca naukowo-badawcza wykonana pod kierunkiem Czesławy Christowej, Biuro Badan Naukowych, Szczecin 2000.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 1
Tables 0
Published 2001-08-15
Accepted 2001-07-14
Recieved 2001-06-16


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds