English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

62 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 62 / 2001 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Ariefjew, Igor; Tarchalski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Żegluga śródlądowa spełnia na świecie zasadniczą rolę. Szczególnie w Rosji i krajach Europy Zachodniej wykorzystuje się ekonomiczne walory tego transportu W Polsce żegluga rzeczna jest zaniedbana od lat. Na Wiśle zamarła prawie zupełnie i tylko przewozy odrzańskie są nadal kontynuowane, stanowiąc połączenie z systemem rzek Europy Zachodniej. W artykule podniesiono niektóre problemy żeglugi śródlądowej w Polsce, odnosząc je do stanu w innych krajach
 • Białas-Motyl, Anna; Giedrys, Piotr (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Badania najważniejszych portów bałtyckiego przedpola portu Szczecin objęły lata 1995 - 1998 Wykorzystano w tym celu bazę danych Kapitanatu Portu Szczecin Scharakteryzowano najważniejsze porty biorąc pod uwagę masę ładunkową, liczbę wykonanych podróży oraz strukturę kierunkową i rodzajową ładunków. a także średnią wielkość statków i wydajność przewozową.
 • Christowa, Czesława (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Określono cel, uwarunkowania i możliwości realizacji projektu oraz działania Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego-Port Szczecin (ZCL-PS) Na tle powiązań transportowych i funkcji gospodarczych regionu zachodniopomorskiego oraz prognozy popytu na usługi logistyczne została przedstawiona wielokrytenalna ocena lokalizacji ZCL-PS Scharakteryzowano funkcje logistyczne oraz plan przestrzennego zagospodarowania terenów przeznaczonych na budowę ZCL-PS Ponadto dokonano oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz możliwości jego realizacji W artykule zawarto wyniki badań prowadzonych w ramach pracy naukowo-badawczej „Studium możliwości budowy Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego-Port Szczecin".
 • Jonczek, Małgorzata (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono zasady działania systemów/ elektronicznej wymiany danych, korzyści oraz możliwości ich stosowania w systemach informacyjnych uczestników procesu transportowego. Zaprezentowano projekt BOPCom. jego główne funkcje (z pominięciem zagadnień technicznych), jako przykład praktycznego zastosowania EDI w procesie wymiany informacji w transporcie, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego
 • Kaczmarek, Anna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podjęto próbę zdefiniowania zjawiska tanich bander, jak również przedstawienia powodów, dla których armatorzy skłaniają się ku rejestrom wygodnych bander Zamieszczono wykaz państw stwarzających dogodne warunki dla funkcjonowania tanich bander oraz wyszczególniono armatorów wpisanych na „ czarną listę" ITF
 • Kotowska, Izabela (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Pomimo trudności, jakie przeżywają Polskie Koleje Państwowe, przewozy kombinowane, kolejowo-samochodowe w Polsce wykazują stały wzrost, wahający się od 20 do 40%. Artykuł ukazuje stan przewozów kolejowo-samochodowych w Polsce od strony wielkości przewozowych i głównych kierunków a także technicznego wyposażenia terminali i taboru kolejowego
 • Lewandowski, Jakub (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono problematyką żeglugi morskiej bliskiego zasiągu jako priorytetowego kierunku wspólnej polityki transportowej Unii Europejskiej, Zagadnienie to ujęte zostało w perspektywie prezentacji alternatywnego rozwiązania transportowego, konkurencyjnego wobec transportu lądowego, jako sprzyjającego rozładowaniu zatłoczonych dróg kołowych oraz przyjaznego środowisku naturalnemu. Autor analizuje przyczyny leżące u podstaw dynamicznego rozwoju tego typu żeglugi w krajach europejskich oraz podstawy ekonomiczne i prawne wdrażania analogicznych projektów w portach morskich Rzeczypospolitej Polskiej. Praca diagnozuje stan żeglugi morskiej bliskiego zasiągu w Polsce, przedstawia rodzaje przewozów wchodzące w jej skład, formułuje propozycje w zakresie rozwoju tego typu działalności armatorskiej w naszym kraju.
 • Plewiński, Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Obecna wersja przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu stosowana na wodach dostępnych przez statki morskie, obowiązuje jut ponad 23 lata W tym okresie miały miejsce zarówno poważne, jak i „kosmetyczne" korekty i uzupełnienia ich treści Zasadniczym celem artykułu jest prezentacja i analiza ważniejszych zmian, w powiązaniu z właściwą interpretacją odpowiednich prawideł Podjęto również próbę oceny dotychczasowej nowelizacji analizowanych przepisów w aspekcie bezpieczeństwa na morzu
 • Przybylska, Hanna; Babińska, Natalia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Celem artykułu jest pokazanie drogi, jaką pokonały państwa zachodnioeuropejskie podczas osiągania kolejnych etapów integracji. Opisano jak doszło do powstania Wspólnot Europejskich, a następnie Unii Europejskiej. Na podstawie traktatów założycielskich przedstawiono zadania i cele realizowane przez Wspólnoty
 • Przybylska, Hanna; Babińska, Natalia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Unia Europejska została powołana na mocy Traktatu z Maastricht Nie spowodowało to jednak zaprzestania działalności trzech wcześniej powstałych wspólnot Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (nazwanej w Traktacie z Maastricht Wspólnotą Europejską) oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Unia Europejska jest nowym sposobem współpracy między państwami należącymi do Wspólnot. Wspólnoty te mają obecnie jednolity system prawno-instytucjonalny oparty na organach statutowych.
 • Teichert, Patrycja (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono problemy konkurencyjności portu Szczecin - Świnoujście w dobie postępującej globalizacji Wskazano na potrzebę dostosowania zarządzania przedsiębiorstwem portowym do nowych, zmienionych warunków Zdaniem autorki, przyjęcie odpowiedniej strategii przesądzi o utrzymaniu dotychczasowej, lub wzmocnieniu istniejącej pozycji na konkurencyjnym rynku transportowym.
 • Żukowski, Paweł; Grabowiecka, Renata (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono zasadnicze cechy sztucznych sieci neuronowych, metody ich budowy, optymalizacji i uczenia, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmu propagacji wstecznej błędu Podano wyniki zastosowania sztucznej sieci neuronowej do modelowania wybranej wartości

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds