English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Babińska, Natalia
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2135
Abstract Przedstawiono proces współpracy ekonomicznej obu Ameryk. Opisano cele i zadania wzajemnego porozumienia, jakie wyznaczają sobie przywódcy państw amerykańskich. Zarysowano główne trendy wymiany handlowej w ramach wybranych stref wolnego handlu funkcjonujących w Ameryce Północnej i Południowej
Pages 5-18
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Podstawowe uwarunkowania współpracy gospodarczej Ameryki Północnej i Południowej
Type Review article
References
 1. Fierli L., Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa 1999
 2. Grzywacz W., Współczesne problemy polityki gospodarczej, PTE, Szczecin 1999.
 3. Kisiel-Lowczyc A., Współczesna gospodarka światowa, Wydaw, Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997, s. 297-300.
 4. Kołodko G., Odkrywanie Ameryki, „Nowe Życie Gospodarcze”, 2001, nr 9, s. 24.
 5. Marczewski K., Koniunktura gospodarcza świata i Polski w łatach 1999 - 2000, IKiCHZ, Warszawa, 2001.
 6. Piasecki R., Nowe paradygmaty rozwoju w kontekście globalizacji, „Sprawy Międzynarodowe”, 2000, nr 1.
 7. Pszczółkowska D., Jedna wielka Ameryka, „Gazeta Wyborcza” z 21-22.04.2001 r., nr 94.
 8. Sachs J., Największa szansa w historii, „Rzeczpospolita” z 02.12.2000 r.
 9. UNCTAD Handbook of Statistics, United Nations, New York and Ge-neva, 2000.
 10. Ustalenia z Quebecu, „Rzeczpospolita” z 24.04.2001 r., nr 96.
 11. World Developement Indicators, World Bank, 2001.
 12. World Economic Outlook, International Monetary Fund, Washington, 2001.
 13. www.ftaa-alca.org.
 14. Zjazd prezydentów i anarchistów, „Rzeczpospolita” z 23.04.2001 r., nr 95.
 15. Żuławska U., Doświadczenia latynoamerykańskie w przekształcaniu systemu gospodarczego, „Ekonomista”, 2000, nr 3.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 5
Published 2001-11-01
Accepted 2001-09-27
Recieved 2001-09-01


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds