English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Barczak, Anna
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2133
Abstract Przeprowadzono analizę prawnoporównawczą wybranych instrumentów finansujących przedsięwzięcia proekologiczne w Polsce i w państwach członkowskich ze środków unijnych. Dokonano oceny funkcjonowania funduszu ISPA przez pryzmat Funduszu Spójności.
Pages 29-37
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Europejska pomoc ekologiczna dla Polski i państw członkowskich (analiza prawnoporównawcza)
Type Review article
References
 1. Ciechanowicz J., Gwizdała J., Zagadnienia prawne finansowania ekorozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 2. Ciepielewska J., Wspólnotowe fundusze strukturalne w latach 1994-2006, „Wspólnoty Europejskie” 2001, nr 2.
 3. Degórski M., Główne obszary problemowe polskiej polityki ekologicznej w okresie integracji z Unią Europejską, „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych” 1999, nr 18.
 4. Fundusz ISPA - uzupełniający instrument realizacji polityki ekologicznej państwa. Opracowanie Ministerstwa Środowiska, „Przegląd Rządowy” 2000, nr 8.
 5. Graczyk A., Mechanizmy finansowania ochrony środowiska w świetle II polityki ekologicznej państwa, „Środowisko” 2001, nr 6.
 6. Greta M.f Fundusze strukturalne a spójność społeczno-gospodarcza w Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie” 2000, nr 12.
 7. ISPA w 2001 roku, „Środowisko” 2001, nr 3.
 8. Jahns H., Wspólnotowe zasady przyznawania pomocy państwa na ochroną środowiska, „Wspólnoty Europejskie” 2000, nr 10.
 9. Latoszek E., Pomoc strukturalna Unii Europejskiej dla kandydatów, „Nowe Życie Gospodarcze” 1999, nr 28.
 10. Latoszek E„ Założenia i kierunki reform, „Nowe Życie Gospodarcze” 1999, nr 26
 11. Matwiejczyk J., Jak dobrze wykorzystać pieniądze, „Wspólnota” 2001, nr 7.
 12. Narodowa strategia rozwoju regionalnego 2001-2006, „Przegląd Rządowy” 2001, nr 2.
 13. Omówienie stanowiska negocjacyjnego, UE-serwis informacyjny 2000, nr 1.
 14. Omówienie stanowisk negocjacyjnych: Środowisko naturalne oraz Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych, „Wspólnoty Europejskie” 2000, nr 2.
 15. Paczuski R., Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej w zarysie, Oficyna Wydawnicza Branta, Toruń 1999.
 16. Potocki J., Phare - ISPA -SAPARD, „Przegląd Rządowy” 1999, nr 9.
 17. Potocki J., Środki ISPA dla Polski, „Wspólnota” 2000, nr 41.
 18. Radzimińska T., Komisja opóźnia się, „Nowe Życie Gospodarcze” 2000, nr 4.
 19. Ryszkiewicz A., Fundusze strukturalne w Unii Europejskiej, „Nowe Życie Gospodarcze” 2000, nr 41.
 20. Stochlak J., Kompetencje organów gminy w zakresie ochrony środowiska, Warszawa 1999.
 21. Tyrański W., Nie będzie to łatwy pieniądz, „ Wspólnota” 2001, nr 6.
 22. Unia Europejska. Informator o ochronie środowiska, Warszawa 1999.
 23. Walczak K., Eko-fmanse w Polsce, „Przegląd Komunalny" 2001, nr 3.
 24. Wielki wysiłek. Minister Środowiska A. Tokarczuk odpowiada na pytania redakcji, UE - serwis informacyjny 2000, nr 10.
 25. Zyśk J., Czym sąprawa bez pieniędzy?, „Środowisko 2001”, nr 7.
 26. Zyśk J., Nowe mechanizmy i instrumenty ekonomiczno-finansowe w ochronie środowiska, „Środowisko” 2001, nr 6.
 27. Zyśk J., Przyjęcie prawa to nie wszystko, „Środowisko” 2001, nr 6.
 28. Zyśk J., Trudny fundusz, „Nowe Życie Gospodarcze” 1999, nr 51/52.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 0
Published 2001-11-01
Accepted 2001-09-27
Recieved 2001-09-01


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds