English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Jóźwiak, Zofia
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail zofia_jozwiak@interia.pl
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2131
Abstract Przedstawiono badania nad wpływem butylohydroksyanizolu (0,02%) i jego mieszaniny z glicyną (0,1%) lub tryptofanem (0,1%) na hamowanie utleniania 'hydrolizy lipidów tkanki mięśniowej śledzi bałtyckich (Clupea harengus L ) * czasie 35, tygodniowego przechowywania w temperaturze -25°C. Analizowa-n° zawartość hydronadtlenków, wtórnych produktów utleniania, dienów, trierów, wolnych kwasów tłuszczowych. Obliczono aktywności antyoksydacyjne ~aslosowanych przeciwulleniaczy. Stwierdzono dużą zdolność wszystkich zastosowanych przeciwutleniaczy w inhibitowaniu utleniania lipidów do hydronadenków. a większą BHA z aminokwasami niż samego BHA w hamowaniu na-fpomadzania się aldehydów Efektywność antyoksydacyjna analizowanych prze-c iw utleniaczy była największa do 3. miesiąca przechowywania tkanki mięśniowej śledzi w temperaturze - 25°C.
Pages 59-80
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Wpływ butylohydroksyanizolu (BHA) i jego mieszaniny z aminokwasami na utlenianie lipidów tkanki mięśniowej śledzi bałtyckich w czasie zamrażalniczego przechowywania
Type Original scientific article
References
 1. Bratkowska I., Zwierzykowski W.: Wpływ karotenoidów na przebieg auto-oksydacji oleju rzepakowego z dodatkiem fosfolipidów. “Tłuszcze Jadalne” nr 26, 4, 3-12, 1987 r.
 2. Chuang J. L., Harris N. D.: EJfectiveness of oil carrier for antioxidants in fish concentrate J. Amer. Oil Chem. Soc., 51, 12, 537-539, 1974 r.
 3. Cort W.M.: Antioxidant activity of tocopherols, ascorbyl palmitate, and ascorbic acid and their modę of action. J. Amer. Oil Chem. Soc., 51,7, 321-325, 1974 r.
 4. Danopoulos A.A., Ninni V.L.: Detection of frozen fish deterioration by an ultrafiolet spectrophotometric method. J. Food Sci., 37, 5, 649-651, 1972 r.
 5. Drozdowski B.: Wpływ budowy glicerydów i występujących w nich kwasów tłuszczowych na mechanizm hydrolizy enzymatycznej. Politechnika Gdańska, rozprawa habilitacyjna, 1973 r. (maszynopis).
 6. Dubrovskaja T.A.: lspolzovanije antiokislitielnych svojstv produktov re-akciji Majjara. Ekspress-Informacija. Rybn. choz., Ser.: Obrobotka ryby i morieproduktov., 7, 1-11, 1989 r.
 7. Engelhardt F.R., Geraci J.R., Walker B.L.: Tocopherol composition of frozen Atlantic herring (Clupea harengus harengus) tissues and oil J.Fish. Res. Board Can. 32, 6. 807-809, 1975 r.
 8. German J.B., Kinsella J.E.: Lipid oxidation in fish tissue. Enzymatic initia-tion via lipoxygenase. J. Agric. Food Chem., 33, 680-690, 1985 r.
 9. Gontarz J., Kwietniak M.: Możliwości ochrony jakości tłuszczu w okresie zbiórki. magazynowania i przerobu surowców utylizacyjnych. „Gospodarka Mięsna” 6, 16-19, 1989 r.
 10. Hamieton R.J., Chapter Z.: The chemistry of ranccidity in fuods. In “Rancidity in Foods” Ed. Allen J.C., and Hamieton R.J., Elsevier Applied Science London and New York, 1-21, 1989 r.
 11. Hardy R., Keay J. N.: Seasonal variations in Chemical composition of cor-nish mackerel Scomber scombrus /L/ with detailed reference to the lipids. J. Food Technol., 7, 1, 125-130, 1972 r.
 12. Hatate H., Numata Y., Kochi M.: Synergistic effect of sardine myofibril protein hydrolyzates with antioxidants. Buli. Japan. Soc. Sci. Fish. vol. 56, 6,1011-1019,1990 r.
 13. Ishikawa Y., Yuki E.f Kato H., Fujimaki M.: Synergistic effect of trimeth-ylamine oxide on the inhibition of the autoxidation of methyl linoleate by b-tocopherol Agric. Biol. Chem., 42,4, 703-709, 1978 r.
 14. Jóźwiak Z.: Wpływ wybranych antyoksydantów na przebieg utleniania lipidów surowców rybnych w warunkach zamrażalniczego przechowywania. praca doktorska, AR Szczecin 1996 r. (maszynopis).
 15. Kołakowska A.: Wpływ wybranych czynników technologicznych na jełczenie ryb mrożonych. Rozprawy 67, praca habilitacyjna, AR Szczecin 1979 r. (maszynopis).
 16. Linko R. R.: Fatty acids and other components of Baltic herring fish lipids. Ann. Univ. Turku Ser. A, 101, 7-121, 1967 r.
 17. Marcinkiewicz S.: Samoutleniacze i przeciwutleniacze w kosmetykach. Tłuszcze, środki piorące i kosmetyki, 16, 5, 3-14, 1972 r
 18. Marcuse R.: The effect of some amino acids on the oxidation of linoleic acid and its methyl ester. J. Amer. Oil Chem. Soc., 39, 2, 97-103, 1962 r.
 19. Mieżamietov M.M., Gadźijeva L.J.: VJijanije aminokislot na stojkost mo-łoćnogo żira pri chranieniji. PiSć. tiechnoł., 1,32-36, 1979 r.
 20. Nikonorow M.: Toksykologia żywności. PZWLek., s. 151-163, 1979 r.
 21. Olley J., Farmer J., Stephen E.: The ratę of phospholipids in frozen fish J Food Tech., 4, 1,27-37, 1969 r.
 22. Paquot C.: IUPAC Standard methods for the analisis of oils, fats and de-rivatives. Perqamon Press. 71-74, 1982 r.
 23. Revankar G.D., Sen D.P.: Antioxidant effect of a spice mixture on sardine oil. J. Food Sci. and Technol., 11,1, 31-32,1974 r.
 24. Salmonowicz J.: Stabilizacja mączek rybnych. Raporty MIR 1980-1981, 115-116, Gdynia 1984 r.
 25. Schmedes A., Holmer G.: A new thiobarbituric acid (TBA) method for de-termining free malondialdehyde (MDA) and hydroperoxides selectively as aeasure of lipid peroxidation. J. Amer. Oil Chem. Soc. 66, 6, 813-817, 1989 r.
 26. Slabyj B.M., Hultin H.O.: Microsomal lipidperoxidation system from herring light and dark muscle. Effect of cytosolic factors. J. Food Biochem., 7, 107, 1983 r.
 27. Stodolnik L.: Przemiany lipidów ryb w czasie zamrażalniczego składowania. Rozprawy 76, praca habilitacyjna. AR Szczecin 1981 r.
 28. Stodolnik L., Podsiadło L.: The antioxidant effects of glutamic acid and glicerine on cod mince in fozen storage. 16* Int. Congress Refrig., Paris, Comm. C-2. Preprints. Int. Inst. Refrig., 312-317, Paris 1983 r.
 29. Stodolnik L.: Wpływ pH na hydrolizą i utlenienie lipidów tkanki mięśniowej dorszy i śledzi bałtyckich. „Przemysł Spożywczy", 10, 295-297, 1988 r.
 30. Stodolnik L., Matyjaszczyk M.: Wpływ rodzaju glazury na mrożonych śledziach bałtyckich na szybkość jej sublimacji i zmiany mięśniowej ryb h> czasie zamrażalniczego przechowywania. „Chłodnictwo”, nr 10, s. 17-21, 1990.
 31. Stodolnik L.: Międzyreakcje aminokwasów z lipidami tkanki mięśniowej śledzi w procesie solenia. Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie, nr 121, s. 75-88, 1986 r.
 32. Stodolnik L.: Wpływ ksantanu na zmiany lipidów rozdrobnionej tkanki mięśniowej dorszy w czasie zamrażalniczego przechowywania. „Chłodnictwo”, nr 4, s. 25-28, 1994 r.
 33. Stodolnik L., Błasiak E., Broszędzka H.: Wpływ Tweenu 80. kwasu cytrynowego i kwasu acetylosalicylowego na zmiany lipidów tkanki mięśniowej śledzi bałtyckich w czasie zamrażalniczego przechowywania. „Chłodnictwo”, nr 2, s. 29-35, 1992 r.
 34. Stodolnik L., Podeszewski Z.: Lipidy przemysłowych ryb bałtyckich. Cz. IV. Zmiany frakcji lipidowych w czasie składowania ryb mrożonych. Bro-mat. Chem. Toksykol., 8, 1, 9-21, 1979 r.
 35. Stodolnik L., Podsiadsiadło L.: The antioxidant effects of glutamic acid and glycerine on cod mince in fozen storage. 16 th Int. Congress Refrig., Paris, Comm. C-2. Preprints. Int. Inst. Refrig., Paris, 312-317, 1983 r.
 36. Stodolnik L„ Skóra J.: Rola fosforanu trójsodowego i glutamianu sodowego z kwasem cytrynowym w obniżaniu utlenienia i wycieku tkanki mięśniowej śledzia bałtyckiego (Clupea harengus L ) w czasie zamrażalniczego przechowywania. „Chłodnictwo”, 18, 3, 17-21, 1983 r.
 37. Strokova L.V., Smimova G.A.: Issledovanije sostava myśećnych lipidov sierolelly i epigonusa. Rybn. Choz., 1,72-74. 1975 r.
 38. Sweet C. W.: Activity of antioxidants in fresh fish. J. Food Sci., 38, 5, 1260-1261, 1973 r.
 39. Truchin N.W.: Ylijanie antiokislitielja etoksyjevina na izmienienie lipidów w rybnoj mukie wprociessie chranienija. Rybn. Choz., Ser.: Obrabotka ryby. 6, 8-11, 1989 r.
 40. Warner K.., Frankel E. N.: Effects fi-carotene on light stability of soybean oil. J. Amer. Oil Chem. Soc., 64, 2, 213-218, 1987 r.
 41. Wheaton F.W., Lawson T.B., Chapter B.: Procesing aąuatic matreials. Processing aąuatic foodproducts. A Wiley - Interscience Publicaion. New York. 21-78, 1985 r.
 42. Witas T., Wędzińska J.: Aktywność fi-karotenu i przeciwutleniaczy w procesach utleniania skwalenu. Zeszyty Naukowe WSM Szczecin, nr 35, s. 269-284, 1989 r.
 43. Żukov V.V., Pogożich N.I., Simoyjan S.V., ŚumiJov S.N.: Ylijenie vlago-sodierźcmija na dielektrićeskije paramietry rybnych farśievych izdielij. PiSć, Tech., 2,31-33, 1985 r.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 9
Tables 2
Published 2001-11-01
Accepted 2001-09-27
Recieved 2001-09-01


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds