English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Kowalewska, Anna
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Barczak, Anna
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2129
Abstract Przedstawiono problem płynności banków komercyjnych, z uwagi na ich szczególne znaczenie w dążeniu do maksymalizacji własnego zysku oraz utrzymania głównej pozycji na rynku usług bankowych Zaprezentowano sposoby Pomiaru płynności. Zwrócono uwagą na istotą właściwego zarządzania płynnością w banku.
Pages 91-99
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Problemy płynności banków komercyjnych
Type Review article
References
  1. Bień W., Sokół H., Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego, Difin, Warszawa 1998.
  2. Darska B., Ryzyko płynności finansowej banku komercyjnego, Bank i Kredyt - Bankowe abc 1998, nr 47.
  3. Jaworski W., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki, Poltex, Warszawa 1996.
  4. Lewandowski D., Regulacje ostrożnościowe nadzoru bankowego, Materiały i Studia NBP 1997, nr 68.
  5. Rogowski G., Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
  6. Świderski J., Finanse banku komercyjnego. Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 1996
  7. Urbańczyk E., Metody analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, Zapol, Szczecin 1997.
  8. Wąsowski W., Zarys ekonomiki banku komercyjnego, Korporacja „Romaniniszyn”, Piła 1999.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 0
Published 2001-11-01
Accepted 2001-09-27
Recieved 2001-09-01


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds