English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Plewiński, Leszek
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2128
Abstract Egzekwowanie i stosowanie podstawowych standardów bezpieczeństwa we flocie światowej, zwłaszcza na statkach podnoszących tanie bandery, ciągle Pozostawia wiele do życzenia. W tej sytuacji konieczne stało się powoływanie regionalnych porozumień dotyczących kontroli państwa portu (Port State Con-trol - PSC). Głównym celem artykułu jest prezentacja mechanizmu powstawania takich porozumień i wykazanie, że ich stosowanie wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo na morzu i ochronę środowiska naturalnego.
Pages 101-107
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Kontrola „państwa portu” (PSC) gwarantem poprawy bezpieczeństwa na morzu
Type Review article
References
  1. Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974. SOLAS. Tekst ujednolicony, 1998. Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1998.
  2. Paris and Tokyo MOUs sign joint declaration to tighten port State control. IMO News 1998. nr 2, p. 31.
  3. Plewiński L.: Międzynarodowa działalność prewencyjna w zakresie poprawy bezpieczeństwa na morzu i ochrony środowiska morskiego. W.: Ochrona człowieka w morskim środowisku pracy. Materiały konferencyjne. WSM, Szczecin 1998.
  4. Plewiński L.: Międzynarodowa Organizacja Morska gwarantem bezpieczeństwa na morzu. W.: Zeszyty Naukowe WSM nr 56. Szczecin 1998, s.89-96.
  5. Plewiński L.: Nowe inicjatywy w zakresie poprawy bezpieczeństwa na morzu i ochrony środowiska morskiego. Prawo i Orzecznictwo Morskie 1994, nr 33-34., s.24-30.
  6. West and Central African nations agree to establish port State control regime. IMO News 1998, nr 2, p. 31.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 0
Published 2001-11-01
Accepted 2001-09-27
Recieved 2001-09-01


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds