English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

63 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 63 / 2001 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Babińska, Natalia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono proces współpracy ekonomicznej obu Ameryk. Opisano cele i zadania wzajemnego porozumienia, jakie wyznaczają sobie przywódcy państw amerykańskich. Zarysowano główne trendy wymiany handlowej w ramach wybranych stref wolnego handlu funkcjonujących w Ameryce Północnej i Południowej
 • Białas-Motyl, Anna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wzrastająca wymiana towarowa oraz ruch turystyczny w regionie Morza Bałtyckiego wymuszają na bazach promowych usprawnianie obsługi oraz dostępności do portu od strony zaplecza i przedpola, a na przewoźnikach wprowadzanie nowych coraz szybszych i komfortowych jednostek W artykule zaprezentowano zmiany, jakie nastąpiły w porcie w Rostoku w zakresie obsługi pasażerów i drobnicy promowej w ostatnich dziesięciu latach. Przedstawione zostały etapy powstawania bazy promów morskich w porcie, jej obecny kształt, a także dalsze plany rozwoju. Scharakteryzowano również flotę; jaką dysponują najważniejsi przewoźnicy promowi obsługujący połączenia z tego portu.
 • Barczak, Anna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeprowadzono analizę prawnoporównawczą wybranych instrumentów finansujących przedsięwzięcia proekologiczne w Polsce i w państwach członkowskich ze środków unijnych. Dokonano oceny funkcjonowania funduszu ISPA przez pryzmat Funduszu Spójności.
 • Christowa, Czesława; Christowa, Maria (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Treścią artykułu jest identyfikacja stanu systemu eksploatacji i zarządzania oraz wskazanie podstawowych kierunków działań prowadzących do naprawy i zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa usług portowych „Drobnica port-Szczecin" Sp. z o o
 • Jóźwiak, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono badania nad wpływem butylohydroksyanizolu (0,02%) i jego mieszaniny z glicyną (0,1%) lub tryptofanem (0,1%) na hamowanie utleniania 'hydrolizy lipidów tkanki mięśniowej śledzi bałtyckich (Clupea harengus L ) * czasie 35, tygodniowego przechowywania w temperaturze -25°C. Analizowa-n° zawartość hydronadtlenków, wtórnych produktów utleniania, dienów, trierów, wolnych kwasów tłuszczowych. Obliczono aktywności antyoksydacyjne ~aslosowanych przeciwulleniaczy. Stwierdzono dużą zdolność wszystkich zastosowanych przeciwutleniaczy w inhibitowaniu utleniania lipidów do hydronadenków. a większą BHA z aminokwasami niż samego BHA w hamowaniu na-fpomadzania się aldehydów Efektywność antyoksydacyjna analizowanych prze-c iw utleniaczy była największa do 3. miesiąca przechowywania tkanki mięśniowej śledzi w temperaturze - 25°C.
 • Kędzierska, Katarzyna; Tuleja, Joanna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono jedną z metod mogących mieć zastosowanie w analizie statystycznej przeładunków w portach — ekonometryczny model dynamiki. Dokonano analizy dynamiki przeładunków, według grup towarowych, w porcie szcze-c*ńskim w latach 1994-2000 i wyznaczono tendencją rozwojową
 • Kowalewska, Anna; Barczak, Anna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono problem płynności banków komercyjnych, z uwagi na ich szczególne znaczenie w dążeniu do maksymalizacji własnego zysku oraz utrzymania głównej pozycji na rynku usług bankowych Zaprezentowano sposoby Pomiaru płynności. Zwrócono uwagą na istotą właściwego zarządzania płynnością w banku.
 • Plewiński, Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Egzekwowanie i stosowanie podstawowych standardów bezpieczeństwa we flocie światowej, zwłaszcza na statkach podnoszących tanie bandery, ciągle Pozostawia wiele do życzenia. W tej sytuacji konieczne stało się powoływanie regionalnych porozumień dotyczących kontroli państwa portu (Port State Con-trol - PSC). Głównym celem artykułu jest prezentacja mechanizmu powstawania takich porozumień i wykazanie, że ich stosowanie wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo na morzu i ochronę środowiska naturalnego.
 • Przybylska, Hanna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Droga wodna Wielkie Jeziora/Rzeka Św. Wawrzyńca ma ogromny wpływ na gospodarką Stanów Zjednoczonych i Kanady. Osiem amerykańskich stanów i dwie kanadyjskie prowincje położone nad Wielkimi Jeziorami i Rzeką Św. Wawrzyńca są najbardziej uprzemysłowionymi rejonami w swoich krajach. Otwarcie w 1959 roku Drogi Św. Wawrzyńca, łączącej porty Wielkich Jezior z portami całego świata, przyczyniło się do szybkiego rozwoju gospodarczego tego regionu. Od momentu otwarcia Drogi Św. Wawrzyńca skorzystało z niej 260 000 statków, pływających pod banderami 50. krajów z całego świata. W portach tego regionu przeładowano w tym czasie 2.3 miliarda ton ładunków Do głównych ładunków przewożonych po tym akwenie należy ruda żelaza, węgieł, zboże i, ze względu na swoje znaczenie, stal W ciągu ostatnich kilku lat na Wielkich Jeziorach obserwujemy dynamiczny rozwój żeglugi pasażerskiej.
 • Tarchalski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Artykuł jest próbą określenia czynników mających wpływ na rozwój żeglugi pasażerskiej oraz żeglarstwa sportowego i turystycznego w małych portach estuarium Odry Jest to także próba określenia prognozy tej działalności do roku 2005.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds