English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Galor, Anna
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2121
Abstract The article presents passenger transborder shipping with partieular respect to the port of Świnoujście. The possibility of navigational average occurrence has been analysed for units handling transborder inshore traffic, passenger evacuation w hen the average occurs and actions to be undertaken in order to shorten evacuation time to a minimum and minimise consequences of the over-age
Pages 29-42
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Results of Navigational Average of a Unit in Passenger Transborder Shipping
Type Original scientific article
References
 1. Drogosiewicz M., Ostrowski P.: Ewakuacja zagrożonych ludzi przebywających w rejonie zespołu portowego Szczecin-Świnoujście. Szczecin 2000 (maszynopis). (Evacuation ofThreatened People in the Szczecin-Swinoujście Port Complex).
 2. Galor A.: Analiza możliwości ewakuacji pasażerów z jednostki pasażerskiej w trans granicznym ruchu przybrzeżnym. Materiały Ul Międzynarodowej Konferencji „Ochrona człowieka w morskim środowisku pracy”, Szczecin 2000. (Analysis of Passenger Evacuation Possibilities on a Passenger Unit in Transborder Inshore Traffic).
 3. Galor A.: Ocena bezpieczeństwa ewakuacji pasażerów na jednostkach w turystycznym ruchu trans granicznym. Materiały V Sympozjum „Bezpieczeństwo morskie i ochrona środowiska morskiego”. Kołobrzeg 2001. (Safety Estimation of Passenger Evacuation on Transborder Traffic Tourist Units) (Materials of 5lh Symposium Life Safety at Sea and Protection of Natural Environment).
 4. Galor W., Galor A.: Analiza stanu bezpieczeństwa przybrzeżnego ruchu pasażerskiego w żegludze trans granicznej. (Analysis of Safety Condition of Inshore Passenger Traffic in Transborder Traffic). Materiały rv Sympozjum pt. „Bezpieczeństwo życia na morzu i ochrona środowiska morskiego”, Kołobrzeg 2000. (Materials of 4lh Symposium Life Safety at Sea and Protection of Natural Environment).
 5. Galor W.: The Safety of Navigation of Ship Movement in a Channel. Archiwum Transportu Polskiej Akademii Nauk. Vol.9, issue 3-4, Warszawa 1997. (Polish Academy of Sciences Transport Archive).
 6. Galor W.: Bezpieczeństwo żeglugi jednostek w ruchu podległym na akwenie portu Świnoujście. Materiały V Sympozjum „Bezpieczeństwo morskie i ochrona środowiska morskiego". Kołobrzeg 2001. (The Safety of Sailing Units in Subordinated Traffic in the Water Area of Świnoujście Port). (Materials of 5^ Symposium Life Safety at Sea and Protection of Natural Environment).
 7. Karlsson Max.: Verification of Ship Coliision Freąuency Model. Ship Coliision Analysis, Bolkema (eds), Rotterdam 1998.
 8. Mendido S.: The Human Factor in the Total Loss of Merchant Ships. Proc. of 1“ International Congress on Maritime Technological Inno-vation and Research, Barcelona, 1999.
 9. Simonsen B.C.: Mechanics of Ship Grounding. Department of Naval Architecture and Offshore Engineering. Technical University of Denmark 1997.
 10. Międzynarodowa Konwencja o Bezpieczeństwie Życia na Morzu -SOLAS 1974 wraz z Protokołem 1978, przynależnymi załącznikami i certyfikatami. Polski Rejestr Statków, Gdańsk 1998. (International Convention on Life Safety at Sea - SOLAS 1974 with 1978 Protocol and Corresponding Annexes and Certificates). Polish Register of Ships, Gdańsk 1998.
 11. Materials of the Statistical Office at Szczecin. Centre of Maritime Sta-tistics. Szczecin 2001. (Polish).
 12. Tragedia u wrót Zeebrugge. Miesięcznik „Morze”. Tragedy at the Doors of Zeebrugge 1987, No 4, p. 12.
Language English
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 3
Tables 4
Published 2001-12-01
Accepted 2001-11-01
Recieved 2001-10-05


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds