English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Trzeciak, Stefan
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2118
Abstract Based on data from the period 1961-1990 a freąuency profile was madę for the occurrence and directions of stormy winds on the Szczecin-Swinoujście fairway The analysis performed showed a differentiation of the wind frequency both along the fairway and over the year - their number in the cold half-year is almost twice as high as in the summer half-year. The directions are similar in various periods of the year.
Pages 69-82
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title An Analysis of Frequency and Directions of Stormy YYinds on the Szczecin-Świnoujście Fairway
Type Original scientific article
References
 1. Bac S.t Rojek M.: Meteorologia i klimatologia. PWN. Warszawa 1979.
 2. Flak A.: Rozkład czasowo-przestrzenny i prawdopodobieństwo występowania wiatrów silnych i bardzo silnych w rejonie polskiej części Zalewu Szczecińskiego. Ak. Roln. Szczecin, 1985.
 3. Giijatowicz J.: Związek między piętrzeniem lodu a elementami hydrologicznymi i meteorologicznymi. Przegląd geofizyczny. Rocznik XXI (XXIX) z. 3. Warszawa. 1976.
 4. Holec M., Tymański P.: Podstawy meteorologii i nawigacji meteorologicznej. Wyd, Morskie. Gdańsk. 1982.
 5. Koźmiński C.: Agroklimat województwa szczecińskiego. Szcz. Tow. Naukowe. Szczecin. 1983.
 6. Madany R.: Prognoza występowania i intensywności wiosennych przymrozków lokalnych w Polsce nizinnej. Wyd. SGGW AR. Warszawa. 1983.
 7. Prawdzie K.: Meteorologia i klimatologia morska. Ak. Roln. Szczecin. 1981.
 8. Prawdzie K. : Z badań warunków klimatycznych w przybrzeżnej strefie Bałtyku. Szcz. Tow. Naukowe. Wydz. Nauk Morskich. Tom I. Z.I. Szczecin. 1979.
 9. Pruchnicki J.: Metody opracowań klimatologicznych. PWN. Warszawa. 1987.
 10. Radomski C.: Agrometeorologia. PWN. Warszawa. 1977.
 11. Trzeciak S., Uchacz W.: Mgły, zamglenia i wiatry silne na torze wodnym Szczecin- Świnoujście. Inżynieria morska . Nr 1. 1988.
 12. Trzeciak S.: Czynniki hydrometeorlogiczne utrudniające żeglugę i prace hydrotechniczne w Zatoce Pomorskiej Szcz. Roczn. Nauk. Szczecin. 1992.
 13. Trzeciak S.: Mgły i zjawiska im towarzyszące w zachodniej części wybrzeża Bałtyku.. Szcz. Roczn. Naukowe. Szczecin. 1992.
 14. Trzeciak S. Meteorologia morska z oceanografią. PWN. Warszawa. 2000.
 15. Wiśniewski B., Grzelak Z.: Mapy faksymilowe w nawigacji morskiej. Wyd. Morskie. Gdańsk. 1980.
Language English
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 3
Tables 5
Published 2001-12-01
Accepted 2001-11-01
Recieved 2001-10-05


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds