English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Wolnowska, Anna
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
E-mail wolanna@am.szczecin.pl
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2115
Abstract The article contains Information concerning types and kinds of audits of ąuality-ensuring systems according to ISO Norm series 9000 It describes the process of preparing. conducting and completing the internal audit with consid-eration of the kind of information obtained in the process of auditing It stresses the influence of verbal and non-verbal communication on the effectiveness of auditors' work.
Pages 109-122
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Audit as a Valuable Information Source in Process Improvement
Type Review article
References
  1. Bierach Alfred J.: Komunikacja nie werbalna. Sztuka czytania z twarzy, (Non-verbal Communication. The Art of Face-Reading) As-trum, Wrocław 1997.
  2. Drummond H.: W pogoni za jakością, (Chasing after Quaiity) Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
  3. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością, teoria i praktyka, (Quality Management, Theory and Praclice) PWN, Warszawa-Poznań 1998.
  4. Poradnik Komitetu ISO/TC: ISO 9000 dla małych firm, metody postępowania, PKN, Warszawa 1997. (ISO/PN Committee Handbook ISO 9000for Smali Firms, Methods of Procedures)
  5. Praca zbiorowa pod red. T. Wawaka: Koszty i korzyści wdrażania systemu jakości w przedsiębiorstwie, (Costs and Advantages of Im-plementing Quality System in an Enterprise), Polskie Forum ISO 9000, Warszawa 1997.
  6. Ren H.: Przybyła Ch.: Projekt ISO 9001:2000, SPECTRUM, Warszawa 1999
  7. Skrzypek E.: Audit. Instrument weryfikacji skuteczności działania systemów jakości w przedsiębiorstwie, (Audit A Yerification Instrument of Quality Systems' EJfectiveness in an Enterprise). PTE-Zakiad Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego, Lublin 1994.
Language English
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 2
Tables 2
Published 2001-12-01
Accepted 2001-11-01
Recieved 2001-10-05


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds